Nieuws

Woord vooraf

Het grote aftellen tot de zomervakantie is weer begonnen! Nog een paar nachtjes slapen... of wellicht heeft u al vakantie. Krijgen we nog een mooie (na)zomer of hebben we ons kruit in het voorjaar al verschoten? Voor veel woonbootbewoners zal het - weer of geen weer - niet zoveel uitmaken. Zij hebben immers elke dag het Venetiëgevoel, zoals u in deze Schoonschip E-Nieuws zult lezen. En als dan ook nog eens het water schoner en schoner wordt, doordat meer en meer woonboten in en om Amsterdam op de riolering zijn aangesloten, dan heb je als woonbootbewoner eigenlijk niets meer te wensen over. Of stiekem toch... mooi weer en een zonnetje?

Deze Schoonschip E-Nieuws staat in het teken van waterkwaliteit (schoon water) en waterkwantiteit (genoeg water of juist niet teveel water). Zo kunt u lezen hoe de Amsterdamse grachten twee keer per week worden doorgespoeld en hoe de gemeente Amsterdam door middel van het nieuwe Bestemmingsplan Water probeert de waterkwaliteit te verbeteren, naast meer ruimte op de grachten, meer zicht op het culturele erfgoed, en verbetering van de leefbaarheid en veiligheid. Ook besteden we aandacht aan de Amsterdamse wateropgave; hoe gaat de stad om met klimaatverandering, zware regenbuien en riooloverstorten? U leest het allemaal in deze Schoonschip E-Nieuws.

Wij wensen u veel leesplezier en natuurlijk een hele fijne zomer!

 

terug