Nieuws

Woord vooraf...

Het is eindelijk zomer! Hoogste tijd om te genieten van een welverdiende vakantie of - voor degenen die door moeten werken - van zonnige weekenden op het terras van uw woonboot. Misschien neemt u zelfs wel een verkoelende duik in het water. Want, zoals de Volkskrant van 7 juli 2010 stelt... Zwemmen kan vandaag de dag bijna overal. Juist op dat soort momenten is het toch fijn dat de grachten en de buitengebieden steeds schoner worden doordat meer en meer woonboten zijn aangesloten op de riolering.

Voor de redactie van Projectbureau Schoonschip echter geen vakantie. Zo lang nog niet alle woonboten in en om Amsterdam op de riolering zijn aangesloten, is er voor ons nog werk aan de winkel. Voor u ligt alweer de zevende editie van Schoonschip E-Nieuws. In dit nummer besteden we aandacht aan de prijsuitreiking van de fotoactie en vertellen we u over een onderzoek dat wij onlangs hebben gehouden over bezoekersaantallen van onze website. Wordt de website goed bezocht, welke documenten worden geraadpleegd? Ook besteden we aandacht aan Rioolfix, een klein installatiebedrijf met een bijzonder bedrijfsplan en komen we terug op een artikel dat eerder is verschenen over de relatie tussen visstand en waterkwaliteit.

Maar allereerst hebben we nieuws van subsidiefront. Zowel AGV als het ministerie van Verkeer en Waterstaat werken vanaf 2008 met een subsidieregeling voor het aansluiten van woonboten op de riolering. Om de regeling soepeler te laten verlopen of bepaalde voorwaarden duidelijker te maken voor woonbootbewoners worden beide regelingen aangepast. De wijziging van de subsidieregeling voor woonboten die in rijkswater liggen, is op 29 april jongstleden aangenomen, de wijziging van de regeling voor woonboten in het beheergebied van AGV afgelopen 8 juli. Het betreft hier dus een primeur!

Ook vers van de pers is het artikel over de oranjekoorts en de (mogelijke) schadelijke gevolgen hiervan voor de woonboten in Amsterdam. In deze nieuwsbrief leest u er meer over. We sluiten de nieuwsbrief af met een nieuwe aflevering van Schoonschip op reis. Welke bestemming zal het deze keer zijn?

We wensen u veel leesplezier!

terug