Nieuws

Een woord vooraf...

Er lijkt dit jaar maar geen einde te komen aan de winter. Je zou met al dat ijs bijna vergeten dat je als woonbootbewoner ook ‘waterbewoner' bent... Het thermolint in de walslang tussen woonboot en oever of kade komt deze winter in ieder geval goed van pas!

In deze eerste digitale nieuwsbrief van 2010 besteden we opnieuw aandacht aan het onderwerp handhaving van woonboten die nog ongezuiverd lozen. Op de redactie van Projectbureau Schoonschip zijn namelijk naar aanleiding van het artikel over ‘Handhaving en het belang van communicatie' in de papieren nieuwsbrief van afgelopen januari een groot aantal vragen en opmerkingen van woonbootbewoners binnengekomen. In deze Schoonschip E-Nieuws lichten we het onderwerp daarom nogmaals toe. Ook gaan we in op de relatie tussen waterkwaliteit en visstand, en we staan stil bij het begrip ‘goed rioolgebruik'. Hiervoor zijn we een dag op pad geweest met een pompinstallateur die ons alles kan vertellen over dit onderwerp. Wat is nu precies goed rioolgebruik? En is goed rioolgebruik voor woonbootbewoners anders dan voor bewoners op de vaste wal? Hierover later meer. We sluiten de nieuwsbrief af met een naamswijziging en een aantal opmerkelijke artikelen uit de media.

Wij wensen u veel leesplezier!

terug