Traject

Voorlichting en schouw

Wanneer uw ligplaats staat ingepland voor de (riolerings-)werkzaamheden ontvangt u een uitnodiging voor een voorlichtingsavond bij u in de buurt. Deze algemene voorlichtingsavond wordt verzorgd door Projectbureau Schoonschip. Hier wordt onder andere ingegaan op de achtergronden en randvoorwaarden van het project. Ook krijgt u de gelegenheid tot het stellen van vragen.

Schouw vooraf of achteraf?

AGV-gebied

In aansluiting op de voorlichtingsavond biedt AGV de woonbootbewoners in haar beheergebied de mogelijkheid om een schouw aan boord uit te laten voeren. De schouw wordt uitgevoerd door een erkend installateur en wordt bekostigd door AGV. De schouw heeft onder meer als doel in kaart te brengen wat de specifieke inbouwmogelijkheden voor de pompinstallatie en afvoerleidingen zijn. Naar aanleiding van deze schouw wordt een schouwrapport opgesteld dat in het vervolg van het traject kan dienen als een handleiding voor de aansluiting van de woonboot op de riolering. Daarnaast dient het schouwrapport als een verklaring van een deugdelijke installatie voor bij de subsidieaanvraag. Als deze verklaring er niet is, moet u in het aanvraagformulier zelf het aansluitrapport (naar waarheid) invullen.

RWS-gebied

In tegenstelling tot de bewoners in het beheergebied van AGV, dienen de bewoners in het beheergebied van RWS zelf de schouw te regelen en voor te financieren. Deze kosten kunnen echter worden meegenomen in de subsidieaanvraag. Een vooraf schouw is niet verplicht. Wanneer de bewoner het schip niet vooraf heeft laten schouwen, dient er achteraf (in de vorm van een controlerapport), een schouwrapport opgemaakt te worden door een erkend installateur om in aanmerking te komen voor subsidie.

Tweede voorlichtingsbijeenkomst

AGV-gebied

Na de schouw vindt er voor bewoners in het beheergebied van AGV een tweede voorlichtingsbijeenkomst plaats. Deze tweede bijeenkomst staat in het teken van het schouwrapport, dat zoals gezegd een vast onderdeel uitmaakt van het AGV-traject. Naast de projectleiding en de technici van Projectbureau Schoonschip zullen ook leveranciers van pompen en installateurs aanwezig zijn om uw vragen over de schouw en het schouwrapport te beantwoorden. Tevens wordt informatie gegeven over de subsidiemogelijkheden, pompenleveranciers en installatiebedrijven. Aan het einde van deze tweede voorlichtingsavond beschikt u over voldoende informatie om zelf aan de slag te gaan.

RWS-gebied

Voor de bewoners in RWS-gebied wordt – omdat de schouw geen vast onderdeel uitmaakt van het gehele traject - geen tweede voorlichtingsavond georganiseerd. Woonbootbewoners in het beheergebied van RWS ontvangen wel zo veel als mogelijk een uitnodiging om de (tweede) voorlichtingsavonden van AGV bij te wonen, zodat ook zij kennis kunnen maken met de leveranciers en installateurs.