Nieuws

Vers van de pers

Woensdag 14 oktober jl. verscheen in Het Parool een artikel met de kop ‘Leukere visstand zonder bootbewonerspoep.' In dit artikel stellen stadsbioloog Remco Daalder en ecologen van Waternet dat het leven onder water rijker zal worden als alle woonboten in en om Amsterdam op de riolering aangesloten zijn. ‘De meeste vissen prefereren een habitat zonder woonbootbewonerspoep,' aldus Remco Daalder.

Voor het volledige artikel klik hier

Projectbureau Schoonschip wil hier het fijne van weten en zal dit fenomeen de komende weken - letterlijk en figuurlijk - tot op de bodem uitzoeken. In de nieuwsbrief van eind december komen we hier op terug.

terug