Nieuws

Vergoeding van de kosten

Een terugkerende vraag tijdens de voorlichtingsavonden is onder meer de hoogte van de kosten die bewoners aan boord van hun woonschip moeten maken om hun schip aan te kunnen sluiten op het riool. In hoeverre is het redelijk dat deze kosten gedragen worden door de bewoners zelf? Of hebben de bewoners recht op schadevergoeding? Deze vraag zal ongetwijfeld ook in de handhavingprocedures nog veelvuldig ter sprake komen.

De vraag is in de jaren tachtig en negentig van de vorige eeuw ook al in diverse gerechtelijke procedures aan de orde geweest. In 1985 bepaalde de rechter dat een eigen bijdrage van fl. 4.000 niet als zodanig hoog wordt geacht dat van aansluiting op de riolering afgezien zou mogen worden.
In een uitspraak van 1995 wordt deze lijn bevestigd. Wel bepaalde de rechter dat hierbij gekeken dient te worden of in vergelijking met andere particulieren in soortgelijke gevallen sprake is van onevenredig nadeel. Huiseigenaren hebben immers ook kosten (gemaakt) voor aansluiting op het riool, waarbij een bedrag tot fl. 10.000 voor de aanleg van het riool bij een huis door de rechter redelijk werd geacht.

Al hoewel de uitspraken inmiddels tientallen jaren oud zijn, zijn zij qua inhoud nog steeds actueel. Naar verwachting zal dit kostenaspect in toekomstige procedures wederom aan de orde worden gesteld. Vandaar dat vanaf vandaag deze uitspraken - samen met toekomstige nieuwe uitspraken die te maken hebben met het staken van lozingen van huishoudelijk afvalwater op het oppervlaktewater en aansluiting op het riool etc. - op de website van Projectbureau Schoonschip worden geplaatst onder ‘Jurisprudentie' in de rubriek ‘Regelgeving'. 

Klik hier om naar 'Jurisprudentie' te gaan

AGV en RWS onderkennen een verschil tussen de kosten die woonbootbewoners moeten maken ten opzichte van huiseigenaren. In de meeste gevallen dienen woonbootbewoners een pomp aan te schaffen om het vuile water overboord te pompen richting het riool, terwijl de meeste huiseigenaren het vuil water onder vrij verval kunnen afvoeren. Onder meer vanwege dit verschil is door zowel AGV als RWS een subsidieregeling in het leven geroepen om dit financiële nadeel (gedeeltelijk) te compenseren.

Omdat de subsidieregeling van AGV en RWS het financiële nadeel ten opzichte van huiseigenaren op de vaste wal in de meeste gevallen slechts gedeeltelijk compenseert, hebben woonbootbewoners er baat bij de kosten van de aanschaf en de installatie van de boordvoorziening zo laag mogelijk te houden. Dit kan onder meer door een pompinstallatie in het buitenland aan te schaffen, of met meerdere woonbootbewoners tegelijk een pompinstallatie te kopen en te (laten) installeren. Daarover later in deze nieuwsbrief meer.

terug