Nieuws

Rioolbuizen in de Vecht

Woonbooteigenaren worden verschillend belast voor de aanleg.

 

'Het is nu wachten op een brief van de gemeente dat we moeten aansluiten', vat Rob Hessels de actuele stand samen. Hessels is secretaris van de Vereniging Woonarkeigenaren Gooi & Vechtstreek en daarnaast ook commissielid van de rioolwerkgroep. De vereniging telt een kleine 300 woonbooteigenaren, waarvan nu zo'n 60 met het rioolproject te maken hebben. Op een gure novemberdag zijn we aan boord van zijn ark, gelegen aan de Vecht iets ten zuidoosten van Weesp met fraai uitzicht over water en weilanden. Naast zijn ark wordt getimmerd. Het heeft te maken met de rioolpijp die vanuit het achterland de Vecht ingaat en waarvoor een stukje omloopsteiger moest wijken. Hessels heeft er geen moeite mee: 'Dat stukje steiger was al aan vervanging toe en nu kan ik prima mijn zeilboot aan de beschutte zijkant leggen.' Aan de andere kant van zijn ark steekt een soort tonnetje uit het water. 'Dat is dus het aansluitpunt. Bij ons steekt dat rechtop het water uit en die plek konden we uitkiezen,' vertelt Rob.

Vecht1 

Aan de andere kant van de ark steekt een tonnetje uit het water.

Voor  de 60 betrokken leden van de vereniging heeft hij zich met de rioolwerkgroep over het project gebogen: 'Nadat we ons goed geïnformeerd hadden, hebben we uiteindelijk voor één bedrijf gekozen, waarbij we vooral op kwaliteit en betrouwbaarheid hebben gelet. Voor onze leden zijn er drie modules uit de bus gekomen: of ze kopen de pomp en besteden alles uit, of ze kopen alleen de pomp en installeren zelf, of ze kiezen voor een tussenvariant. En als mensen helemaal wat anders willen, kan dat natuurlijk ook nog.' Hessels heeft besloten de installatie samen met zijn buurman te doen, die technisch goed onderlegd is. Voorlopig ondernemen ze echter niets, omdat de riolering nog niet in werking is gesteld en er nog geen nieuwe berichten van de gemeente zijn binnengekomen.

Afgelopen zomer is het rioolnetwerk aangelegd. Over een lengte van ruim vijf kilometer werd de hoofdafvoer van de riolering in de Vecht gelegd. 'Tot anderhalve meter onder de blubberbodem hebben ze hem laten zakken en verankerd. Het is een persleiding en ook de achterliggende (woon)boerderijen krijgen daarmee een verbinding,' licht Hessels toe. Een paar gele markeringspaaltjes, nieuwe stukjes asfalt op het dijkweggetje en kale plekken in de begroeiing, zijn nog stille getuigen van de graafwerkzaamheden richting achterland. Die graafwerkzaamheden en de aanleg van het rioolnetwerk gebeurden in opdracht van de gemeenten Weesp en Muiden. Steeds kleine groepjes woonboten en/of boerderijen zijn individueel aangesloten op een verzamelput, die overigens electronisch en op afstand bewaakt wordt. Vanaf daar doen de pompen hun werk richting hoofdriool.

'Voor de woonbootbewoners  die onder de gemeente Muiden vallen, heeft de komst van het riool extra grote financiële gevolgen. Behalve de kosten van de pomp en installatie op hun woonboot zelf, betalen ze ook mee aan de aanleg van het rioolnetwerk,' aldus Hessels en hij vervolgt: 'De gemeente Muiden zal de maximale toegestane heffing vragen, een bedrag van circa 3000,- Euro per aansluiting.'

Hessels zelf heeft geluk. Zijn ligplaats valt onder de gemeente Weesp en die besloot alle inwoners middels een iets hogere rioolbelasting te belasten voor de aanleg van het riool in het buitengebied. Bij de aanleg van het rioolnetwerk naar de woonboot toe kunnen de financiële consequenties voor woonbootbewoners dus enorm verschillen en zijn volledig afhankelijk van het beleid van de verantwoordelijke overheidsinstantie. 

 

© Carla Beekman, november 2008