Traject

Uitvoering

Na de voorlichtingsperiode begint de uitvoeringsperiode. Dit betekent dat u nu zelf aan de slag kunt gaan. Uitgangspunt hierbij is dat woonbootbewoners zelf een bestelling voor een pompinstallatie plaatsen bij een erkend installateur en deze ook zelf (laten) aansluiten. De uitvoeringsperiode duurt maximaal 12 maanden.

Projectbureau Schoonschip ondersteunt en assisteert de woonbootbewoners tijdens deze uitvoeringsperiode en bewaakt de voortgang van het traject. U kunt altijd bij het Projectbureau terecht met vragen over de uitvoering.

 

Plaatsen pomp

Voorbeeld van een pompinstallatie aan boord.

 

Een belangrijk document tijdens de uitvoeringsfase is het Programma van Eisen. Dit document geeft inzicht in de eisen waaraan de boordvoorziening tot aan de aansluiting op het riool moet voldoen. Het Programma is tevens van belang voor de subsidieaanvraag; slechts indien voldaan is aan alle eisen uit het Programma, komt u in aanmerking voor subsidie.