Traject

Uitstel aanvragen

In het beheersgebied van het waterschap Amstel Gooi en Vecht (AGV) is het niet meer mogelijk om uitstel aan te vragen.

 

AGV/Waternet

Waternet, afdeling Handhaving

t.a.v. Mevr. M. Daling

Postbus 94370

1090 GJ Amsterdam

marianne.daling@waternet.nl

 

RWS

Rijkswaterstaat, afdeling Handhaving

t.a.v. dhr. A. Post

Postbus 3119

2001 DC Haarlem

aad.post@rws.nl