Nieuws

Van troebel naar helder

In Schoonschip E-Nieuws nr. 5 heeft u een artikel kunnen lezen over de relatie tussen waterkwaliteit en visstand in de Amsterdamse grachten. In dit artikel werd gesteld dat wanneer de voedingsstoffen uit de grachten worden weggenomen - bijvoorbeeld doordat woonboten niet langer op het oppervlaktewater lozen - het water weer helder wordt en waterplanten weer een kans krijgen.

Voor het volledige artikel klik hier.

Afgelopen juni verscheen in de Volkskrant een artikel met de kop ‘Wie helder water wil, moet brasem vangen'. Het artikel besteedt aandacht aan onderzoek van Wageningse biologen, dat aantoont dat het biologische evenwicht van binnenwateren, dat is verstoord door de aanwezigheid van fosfaat uit wasmiddel en schoonmaakmiddel dat in het water terechtkomt door onder meer ongezuiverde lozingen, voor een deel kan worden hersteld door het wegvangen van vissen, waaronder brasems. ‘Waterplanten en watervlooien keren dan terug, in het kielzog ook de oorspronkelijke visstand. Als een ecologische wipwap slaat het watersysteem om naar een heldere toestand' aldus de Wageningse biologen. Sportvissers en hengelsportverenigingen zijn echter massaal tegen deze oplossing; zij zijn bang dat er geen vissen meer overblijven om te vangen.

Voor het volledige artikel klik hier.

Mocht u nu denken dat het wegvangen van brasem een goed alternatief is voor het aansluiten van uw woonboot op de riolering, dan moeten wij u teleurstellen. Het wegvissen van vis, ook wel actief biologisch beheer (ABB) genoemd, slaat pas aan als het fosfaatgehalte onder een zekere grens zit. Wanneer er - bijvoorbeeld door ongezuiverde lozingen van woonboten - fosfaat aan het water wordt toegevoegd, neemt de hoeveelheid fytoplankton (algen) in het water toe en blijft het water troebel.

terug