Nieuws

Vraag tijdig subsidie aan!

Wees er wel snel bij. Boordvoorzieningen die uiterlijk 31 december 2010 zijn geïnstalleerd kunnen nog tot 1 april 2011 subsidie aanvragen,’ publiceerde Agentschap.nl half november op de website NL Milieu en Leefomgeving van Agentschap NL. Deze website is speciaal opgericht voor eigenaren van woonboten die in Rijkswater liggen. 

Voor de tekst van het volledige bericht: klik hier

Voor de bewoners binnen het projectgebied van Schoonschip geldt dit bericht alleen indien zij per brief van RWS Noord-Holland te horen hebben gekregen dat zij vóór 31 december 2010 het lozen op oppervlaktewater moeten staken. De bewoners die zo’n brief ontvangen hebben, worden geacht ook het lozen op oppervlaktewater daadwerkelijk te kunnen staken, omdat er een rioolaansluiting op de vaste wal dicht bij het woonschip is aangelegd, waarop men kan aansluiten.

Voor de overige bewoners binnen het projectgebied van Schoonschip blijft de mogelijkheid bestaan om – nadat zij zijn aangesloten op de riolering – tot uiterlijk 1 juli 2017 subsidie aan te vragen.

 

terug