Nieuws

Subsidieregeling gewijzigd

De subsidieregelingen voor het aansluiten van woonboten op de riolering van zowel het ministerie van Verkeer en Waterstaat, als van AGV zijn gewijzigd. Deze wijziging heeft, zoals gezegd in het woord vooraf, ten doel de uitvoering van de subsidieregeling soepeler te laten verlopen. Het gaat hierbij om een aantal technische veranderingen. Zo wordt bijvoorbeeld het begrip ‘erkend installateur' verruimd, waardoor meer installateurs binnen de reikwijdte van de regeling vallen, en wordt de eis geschrapt dat men voor de subsidieaanvraag in het bezit dient te zijn van een verklaring van de gemeente dat de woonboot wordt opgenomen in het gemeentelijk rioleringsplan.

De wijzigingen in de subsidieregeling van het ministerie zijn inmiddels vastgesteld en gepubliceerd in Staatscourant nr. 7109, van 11 mei 2010. U kunt de wijzigingen hier downloaden. Voor de wijzigingen in de subsidieregeling van AGV kunt u de website van AGV raadplegen (onder ‘Wijziging subsidieregeling riolering woonboten AGV'). De wijzigingen in de regelingen dienen met terugwerkende kracht in werking te treden. Hiermee wordt voorkomen dat nieuwe en lopende aanvragen anders worden behandeld dan de oude aanvragen

Zodra de teksten van beide subsidieregelingen zijn aangepast door het ministerie en AGV, worden de gewijzigde regelingen op de website van Projectbureau Schoonschip geplaatst.

terug