Schoonschip

Waarom betaal ik nu al rioolrecht als mijn woonboot nog aangesloten moet worden op de riolering?

Het riool wordt beheerd door de gemeente. De gemeente berekent een rioolheffing, waarmee het riool kan worden onderhouden. In principe krijgen woonbootbewoners deze rioolheffing dus pas opgelegd na aansluiting op het riool.

In Amsterdam betalen woonbootbewoners echter ook vóór aansluiting van hun woonboot op het riool al rioolheffing. Woonbootbewoners maken in deze situatie - waarin zij nog op het oppervlaktewater lozen - namelijk gebruik van het gemeentewater als 'afvoer'. Omdat dit water door de gemeente Amsterdam is aangemerkt als 'riool' en bovendien door de gemeente wordt onderhouden (bijvoorbeeld door de Amsterdamse grachten regelmatig door te spoelen), dienen de woonbootbewoners hiervoor een rioolheffing te betalen.