Nieuws

De pompinstallatie, een riool in het klein

Voor woonbootbewoners is het onderwerp ‘goed rioolgebruik' extra belangrijk, want alles wat schade kan toebrengen aan het riool kan ook schade toebrengen aan de pompinstallatie. De pompinstallatie is eigenlijk een riool in het klein. Evenals bij het riool, kan bij de pompinstallatie de pomp vastlopen en kunnen de leidingen verstopt raken door doekjes en opgehoopt vet. Het enige - maar tevens belangrijkste - verschil is dat de pompinstallatie vele malen kleiner is, zodat het effect van een verstopping juist vele malen groter is. En ook vele malen desastreuzer... want bij een verstopte boordvoorziening kan het afvalwater geen kant meer op en blijft aan boord.

Om meer te weten te komen over dit onderwerp zijn we een dag op pad geweest met een pompinstallateur die ons alles kan vertellen over goed rioolgebruik door woonbootbewoners. Wat is nu precies goed rioolgebruik? En is goed rioolgebruik voor woonbootbewoners anders dan voor bewoners op de vaste wal?

Frank Winder, eigenaar van Winder Pomptechniek en tevens pompinstallateur, heeft de afgelopen jaren tijdens zijn werk veel verstopte en beschadigde boordvoorzieningen voorbij zien komen: ‘Nagenoeg alle verstoppingen aan de boordvoorziening worden veroorzaakt door een verkeerd gebruik van de installatie door de bewoners. Het gaat dan met name om vochtige doekjes die door het toilet worden gespoeld. Deze doekjes zijn - evenals keukenpapier en krantenpapier - niet gemaakt om in water op te lossen, zodat een eventuele verstopping van doekjes niet vanzelf weer oplost. Ook (frituur)vet dat direct in de leidingen stolt en vaak niet eens de pompinstallatie bereikt, en wasmiddelen zijn funest voor de boordvoorziening. Bij het gebruik van wasmiddelen en zeeppoeders gaat het vaak om een verkeerde dosering. Mensen zijn snel geneigd om teveel te gebruiken, want dan wordt de vaat of de inhoud van de wasmachine ‘zo lekker schoon' en ‘dan schuimt het zo lekker'. Maar het zijn juist deze schuimbellen die aan de binnenwand van het pompreservoir hard worden en een vettige laag veroorzaken. Overigens worden niet alle verstoppingen met opzet veroorzaakt; soms valt er een haarspeld of kinderspeelgoed in het toilet dat vervolgens verderop in de boordvoorziening vast komt te zitten en daar vochtige doekjes en haren verzamelt, zodat een verstopping ontstaat.'

Maakt het hierbij nog uit of de boordvoorziening een versnijdende pomp of een pomp met open waaier heeft? En hoe zit het met de walslang? Frank Winder vertelt: ‘Woonbootbewoners zijn snel geneigd te kiezen voor een versnijdende pomp, omdat deze pomp het afval vermaalt en dus minder storingsgevoelig zou zijn. Dit beeld is niet terecht, want het snijdmechanisme is juist gevoeliger voor verstoppingen door bijvoorbeeld vochtige doekjes. Bovendien, alles wat beweegt, kan ook stuk gaan. Daar heb je bij een open waaier geen last van. Daar komt bij dat een versnijdende pomp eigenlijk alleen maar nodig is als het afvalwater over een grote afstand (ca. 800 meter) of een verticale afstand moet worden gepompt. Voor ‘normale' situaties is een pomp met open waaier krachtig genoeg. En voor wat betreft de walslang... hiervoor gelden dezelfde uitgangspunten als voor de rest van de boordvoorziening. Zorg er wel voor dat de diameter van de walslang in ieder geval gelijk is aan of groter dan de diameter van de afvoerleiding van de pompinstallatie, zodat bij het aansluitpunt geen verstoppingen kunnen ontstaan doordat het afvalwater plotseling door een dunnere walslang moet. En dat er geen gekke kronkels en bochten in de slang zitten, want dat geeft ook verstoppingen.'

Het is dus belangrijk zorgvuldig met de pompinstallatie om te gaan en bewust te zijn van wat wel en wat niet door het toilet of de gootsteen mag worden gespoeld. In sommige gevallen kan het raadzaam zijn huisregels voor gasten op te stellen en deze duidelijk zichtbaar in het toilet op te hangen. Het feit dat u als woonbootbewoner bewust bent van de aanwezigheid van de pompinstallatie, wil nog niet zeggen dat uw gasten dat ook zijn. Daarnaast is het belangrijk om de pompinstallatie regelmatig en grondig te reinigen. 

Klik hier voor een reinigingsadvies.

Frank Winder heeft nog een laatste tip: ‘Probeer bij verstoppingen het gebruik van ontstoppingsmiddelen tot een minimum te beperken. Deze middelen zijn zeer agressief en tasten het materiaal van de boordvoorziening aan. Bovendien verhelpen zij in de meeste gevallen de verstopping niet definitief. Bijvoorbeeld in het geval van een vastzittende haarspeld met daaromheen een prop (vochtig) toiletpapier. Het ontstoppingsmiddel lost wel het toiletpapier op, maar de haarspeld blijft zitten zodat de kans groot is dat er een paar dagen later weer een verstopping optreedt. Het is in dat geval veel verstandiger om contact op te nemen met de pompinstallateur, zodat hij of zij de verstopping permanent kan verwijderen.'

 

© Corine Steenwijk, februari 2010