Nieuws

Riool kan plensbuien niet aan

U herinnert zich vast nog wel de zware regenbuien van afgelopen augustus. Op een gegeven moment was het zelfs zo erg dat het riolenstelsel de buien niet meer kon afvoeren en straten blank kwamen te staan en kelders onderliepen. En het wordt nog erger, want klimaatdeskundigen voorspellen dat Nederland meer en meer te maken krijgt met hevige buien: zo voorspelt het KNMI dat het aantal extreme buien in 2050 met 27 procent zal zijn toegenomen. 

Uiteraard wordt u als woonbootbewoner niet gekweld door ondergelopen kelders en heeft u minder last van straten die blank staan. Uw schip beweegt immers met het waterpeil mee. Toch is het goed om even bij dit onderwerp stil te staan. Wat doen de gemeente en het waterschap aan dit probleem, en wat kunt u zelf doen? 

In de Volkskrant van 24 augustus jl. valt te lezen dat het Nederlandse riolenstelsel er niet op is gebouwd om extreem grote hoeveelheden water te verwerken. Volgens Hugo Gastkemper van Rioned betekent dit niet dat ons rioleringsysteem tekortschiet. ‘Wateroverlast is voor een deel onvermijdelijk, de afvoercapaciteit heeft zijn grenzen. En dat straten snel blank komen te staan ligt niet per definitie aan een tekortschietend rioleringsstelsel: als de straatkolken en de afvoerputjes niet goed door de gemeenten worden onderhouden, dan roep je ook problemen over jezelf af.’ 

Ook Govert Geldof, adviseur watermanagement, is van mening dat gemeenten bovengronds het probleem moeten oplossen. Hij wijst op initiatieven in landen die veel vaker te maken hebben met extreme regenval. ‘In Australië zie je creatieve oplossingen. Pleinen die verdiept worden aangelegd. Regent het hard, dan is zo’n plein ineens een waterplein.’ 

 

Voor het volledige artikel klik hier

 

Zelf kunt u ook het een en ander doen om schade door zware regenval te voorkomen, zo meldt de Volkskrant in een ander artikel. Een goed functionerende keerklep is essentieel om te voorkomen dat rioolwater bij een plotseling oplopende druk via doucheputjes en toiletpotten omhoog komt. Geen vet door de gootsteen spoelen, is een ander punt waar u zelf op kunt letten. Vet gaat namelijk stollen en versmalt zo het buizenstelsel, waardoor een knelpunt ontstaat (nog los van het feit dat vet uw pompinstallatie aan kan tasten). Vergelijk het maar met het blazen door een rietje: bij een dun rietje voel je meer weerstand (druk), dan bij een dik rietje. 

 

Voor het volledige artikel klik hier

 

Wilt u weten aan welke eisen uw boordvoorziening moet voldoen om goed te functioneren en waterproblemen zoveel mogelijk het hoofd te bieden? Raadpleeg dan het Programma van Eisen.

 

terug