Nieuws

Website Projectbureau Schoonschip: informatiebron en forum

U heeft hem ongetwijfeld wel eens bekeken... de website van Projectbureau Schoonschip. Zeker de homepage met de foto van de waterpoloënde woonbootbewoners is bij veel mensen bekend. Natuurlijk is de website niet uitsluitend in het leven geroepen om mooie plaatjes en foto's te laten zien. Projectbureau Schoonschip streeft ernaar om via de website informatie te verschaffen over het aansluiten van woonboten op de riolering, wet- en regelgeving over dit onderwerp, de pompinstallatie en de subsidieregeling. De website is opgezet als een forum voor woonbootbewoners; een plek waar zij terecht kunnen met al hun vragen over het aansluiten van hun woonboot.

Om na te kunnen gaan of de website in deze functies voldoet, wordt regelmatig het bezoek aan de website gemeten. Onlangs heeft de webredactie de meest recente statistieken (mei 2010) vergeleken met de statistieken van juni 2008, toen de website net in de lucht was. Hieruit bleek dat het aantal bezoekers per maand is gestegen van 195 in juni 2008 naar 628 in mei 2010. Ook het aantal bestanden dat via de website wordt gedownload is toegenomen: van 108 bestanden in juni 2008 naar 719 bestanden in mei 2010.

Opvallend is dat ook steeds meer buitenlandse bezoekers (dat wil zeggen: bezoekers die niet woonachtig zijn in Nederland en die in het buitenland achter de computer zitten) de website van Projectbureau Schoonschip weten te vinden. Daar waar in juni 2008 de website werd bezocht door 49 buitenlanders, waren dat er in mei 2010 in totaal 182.

We mogen dus concluderen dat de website aan de doelstelling van informatiebron en forum voor woonbootbewoners voldoet. Dé plek waar zij terecht kunnen voor vragen, informatie en documenten. Uiteraard blijft de webredactie van het Projectbureau voortdurend op zoek naar verbetering en vernieuwing van de website. Ook worden de documenten en verslagen van informatieavonden actueel gehouden. Het is dus zeker de moeite waard om van tijd tot tijd een kijkje te nemen op onze website.

terug