Documentatie

Principe doorsnede aanleg persleiding Schellingwouderdijk en Durgerdammerdijk

Op de informatieavond van 15 april jongstleden hebben de woonbootbewoners van de Schellingwouderdijk en Durgerdammerdijk gevraagd om aanlegtekeningen te mogen ontvangen. Waternet heeft naar aanleiding van dit verzoek een principetekening naar Schoonschip gestuurd.

Klik hier om de tekening te downloaden

Op deze dwarsdoorsnede kunt u zien dat de 'hoofdleiding' aan de bovenzijde van de dijk (in het midden) wordt aangelegd en dat vanuit deze leiding aftakkingen worden gemaakt naar de aansluitput. Deze put wordt boven de basaltlaag geplaatst: dus wel aan de waterzijde, maar niet direct aan de waterlijn.

Mocht u naar aanleiding van deze tekening vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met Projectbureau Schoonschip.

Het verslag van bovengenoemde informatieavond vindt u hier.