Documentatie

Presentatie informatiebijeenkomst

Tijdens de informatiebijeenkomsten voor woonbootbewoners krijgen de medewerkers van Projectbureau Schoonschip regelmatig de vraag of de Powerpointpresentatie die tijdens de bijeenkomst wordt getoond ergens kan worden nagelezen. Bewoners geven aan het op prijs te stellen om thuis de informatie nog eens rustig door te nemen.

In de presentatie wordt onder meer aandacht besteed aan het Projectbureau, de wet- en regelgeving omtrent lozing van huishoudelijk afvalwater op oppervlaktewaterlichamen, de uit te voeren werkzaamheden die nodig zijn om uw woonboot op de riolering aan te sluiten, de kosten en de mogelijkheid tot subsidie. U kunt de presentatie downloaden door gebruik te maken van de onderstaande link:

Presentatie informatiebijeenkomst