Nieuws

Pompinstallatie uit het buitenland

Vorig jaar heeft een groot aantal bewoners van Zijkanaal B veertien KSB Mini Compacta pompen gekocht via het Duitse bedrijf Pumpenscout. De pompinstallaties werden keurig in een vrachtwagen bij de bewoners thuis afgeleverd. Jan Pranger, bewoner van Zijkanaal B en tevens initiatiefnemer, vertelt: ‘Pompinstallaties zijn in Duitsland een stuk goedkoper dan in Nederland. Doordat we ook nog eens meerdere pompen tegelijk bestelden, kregen we van de leverancier een korting van 5%, zodat de prijs per pomp uiteindelijk € 1.190 bedroeg. Voor een identieke pomp betaal je in Nederland al snel € 2.600.'

Projectbureau Schoonschip heeft vervolgens contact opgenomen met KSB Nederland en daar de vraag voorgelegd hoe men aankijkt tegen de huidige ontwikkeling dat woonbootbewoners in toenemende mate in het buitenland hun pompinstallatie kopen. KSB: ‘Allereerst moet worden opgemerkt dat de door Jan Pranger genoemde prijs voor een pompinstallatie, wanneer deze in Nederland wordt aangeschaft, een bruto prijs inclusief BTW voor één enkele KSB pompunit bedraagt. Dit geeft wellicht een vertekend beeld. Ook via de Nederlandse installateurs die KSB units plaatsen, zijn namelijk al snel interessante kortingen te bedingen; bij meerdere aantallen kunnen deze kortingen zelfs zeker de prijs van Duitse leveranciers benaderen. KSB Nederland geeft dan bovendien de volledige garantie op de pompinstallatie. Niets is immers erger dan een storing aan de pomp te hebben en geen garantie in Nederland te kunnen krijgen. Zeker 's avonds en in het weekend kan de nood dan erg hoog oplopen! Uiteraard staat het woonbootbewoners vrij hun pompinstallatie in het buitenland te kopen. Daar hebben wij ook geen moeite mee. Waar we wel moeite mee hebben, is dat bewoners bij ons aan de bel trekken op het moment dat hun in het buitenland aangeschafte pomp niet goed functioneert. Omdat er KSB op de pomp staat, denken veel bewoners dat wij het probleem wel even komen verhelpen. Dat doen wij echter niet, omdat de pomp niet bij ons is aangeschaft.'

KSB heeft onlangs door een jurist uit laten zoeken hoe het zit met garantie en service van een in het buitenland gekochte pompinstallatie. Omdat een pompinstallatie een industrieel product is, valt het niet onder de Wet Consumentenbescherming, zodat KSB formeel niet verplicht is om onderhoud of service te verlenen op een in het buitenland gekocht product. Wanneer dit wel gebeurt, is dat op basis van coulance.

KSB: ‘Woonbootbewoners dienen zich dit goed te realiseren. Een pomp uit het buitenland mag in eerste instantie dan wel goedkoper lijken, maar op het moment dat zich een storing of defect voordoet, zijn bewoners alsnog gedwongen om kosten te maken, omdat wij aan deze bewoners geen (gratis) service en onderhoud verlenen. Of de pomp moet terug worden gebracht of gezonden naar het buitenland, omdat de leverancier wel garantie verleent*. Het totaalplaatje kan dan wel eens duurder uitvallen dan bij een pomp uit Nederland. Maar het is woonbootbewoner die deze afweging moet maken.'

* Zo geeft Pumpenscout in Duitsland twee jaar garantie op de pomp.

terug