Nieuws

Planning 2011

Projectbureau Schoonschip is bij haar werkzaamheden afhankelijk van de betrokken gemeenten en rioolbeheerders, en komt pas in actie wanneer er duidelijkheid bestaat over het moment waarop de riolering met aansluitpunten langs de oevers of de kades ook daadwerkelijk wordt aangelegd. Zonder het plaatsen van deze aansluitpunten is het immers niet goed mogelijk om woonboten op de riolering aan te sluiten en zo het lozen op het oppervlaktewater te staken. Onderstaande planning voor 2011 is dan ook onder voorbehoud.

RWS-beheergebied

Amsterdam/Houthavens

Woonschepen afgemeerd bij Haparandadam en Haparandasteiger, Silodam en Van Diemenkade:

Voorlichting gepland in mei 2011.

Amsterdam-Noord

Woonschepen afgemeerd aan Appelweg, Grasweg, Nieuwendammerdijk en Nieuwendammerkade en Ranonkelkade:

Voorlichting gepland in september/oktober 2011.

Zijkanaal D (Zaanstad)

Woonschepen afgemeerd in Zijkanaal D (Zaanstad):

Voorlichting gepland rond de zomer van 2011.

AGV-beheergebied

Centrum IV

Brouwersgracht 65 t/m 95 en 64 t/m 138
Korte Prinsengracht: 37 t/m 109
Herengracht: 7 t/m 69 en 12 t/m 46
Keizersgracht: 8 t/m 84 en 15 t/m 89
Prinsengracht: 1 t/m 55 en 183 t/m 239
Singel 11 t/m 77 en 28 t/m 76

Voorlichting gepland in april 2011.

Centrum V (Nieuwmarktbuurt)

Binnenkant 1 t/m 13
Geldersekade 52 en 96
Kalkmarkt 16 en 17
Kromme Waal 1 t/m 142
Oude Waal 1 t/m 44
Oude Schans: nr 45 t/m 95 en 10 t/m 130
Nieuwegrachtje
's Gravenhekje 1 t/m 11
Snoekjesgracht

Voorlichting gepland in september/oktober 2011.

Omval

Omval en H.J.E. Wenckebachweg:

Voorlichting gepland rond de zomer van 2011

 

Zodra er meer duidelijkheid is omtrent de planning zullen wij u hierover informeren. Houd de website en de digitale nieuwsbrief daarom goed in de gaten. Verder ontvangen de bewoners in bovengenoemde gebieden tijdig een uitnodiging voor de informatiebijeenkomsten.

terug