Schoonschip

Achtergrond

In de beheergebieden van AGV en RWS Noord-Holland liggen circa 3100 woonboten die huishoudelijk afvalwater in oppervlaktewaterlichamen lozen. Verreweg de meeste van deze woonboten liggen in en om Amsterdam. Medio 2007 besloten AGV en RWS Noord-Holland een samenwerkingsverband aan te gaan met als doel het lozen van huishoudelijk afvalwater vanuit woonboten in oppervlaktewaterlichamen in en om Amsterdam te beëindigen door aansluiting op de riolering mogelijk te maken. Aangezien beide partijen op dat moment nog geen ervaring hadden met een directe samenwerking, is besloten om te starten met een pilotproject van één jaar. Op deze manier kon worden bekeken op welke wijze de betrokken overheden samen met de woonbootbewoners het saneringsproject het beste kunnen vormgeven om het project tot een succes te maken.

De pilot is uitgevoerd in de stadsdelen Zeeburg (beheergebied RWS), Westerpark (beheergebied AGV) en Oud-West (beheergebied AGV). Bij de pilot waren in eerste instantie 125 woonboten betrollen; dit aantal is later uitgebreid naar 145 woonboten.

 

Da Costakade 360-364-bew
Woonboten langs de Da Costakade, Oud-West

 

Eind 2009 zijn de resultaten van de pilot bekendgemaakt en is besloten dat de samenwerking tussen AGV en RWS - in de vorm van Projectbureau Schoonschip - zou worden voortgezet om ook de overige woonboten in en om Amsterdam op de riolering aan te sluiten.

Klik hier voor het eindrapport van AGV

Klik hier voor de bijlage bij het eindrapport