Nieuws

Persleiding riolering Weesp lek

Sinds mei van dit jaar wordt er door Waternet druk gebaggerd op de Vecht. In maart gaf staatssecretaris Atsma van Milieu het officiële startschot voor de werkzaamheden, die rond de 100 miljoen euro gaan kosten. Het is voor het eerst dat de Vecht gebaggerd wordt. Het werk gaat naar verwachting vier jaar duren. De meeste woonschepen in de Vecht waren bij de start van de werkzaamheden reeds aangesloten op de riolering. De hoofdleiding was in de waterbodem aangebracht, omdat deze niet in de dijk/waterkering aangebracht kon worden.

 

 Baggerwerkzaamheden Vecht

De baggerwerkzaamheden in de Vecht gingen afgelopen mei van start en duren naar verwachting vier jaar.

 

Begin september is er echter bij het baggeren een rioolleiding lek geraakt en wordt zwemmen in de Vecht bij Weesp afgeraden. Door het lek stroomt er vervuild rioolwater de rivier in. De rioolleiding, die ruim twee jaar geleden werd aangelegd, bleek niet op de vereiste diepte te liggen en is door de graafmachines geraakt. Naar verwachting wordt de leiding pas vervangen op het moment dat alle baggerwerkzaamheden in de rivier zijn afgerond. Tot die tijd komt het rioolwater van de woonboten helaas weer in de Vecht terecht. Uiteraard is dit een zeer vervelende situatie. Woonbootbewoners in en om Weesp hebben de afgelopen jaren hun uiterste best gedaan om hun woonboot op de riolering aan te sluiten en nu functioneert de riolering niet. De gemeente en de aannemer zijn er nog niet uit wie de schuldige is van het lek.

Ook het Weesper Nieuws besteedde aandacht aan dit onderwerp. Klik op de volgende links om naar de nieuwsartikelen te gaan:

Baggerschepen druk bezig op de Vecht

Zwemmen afgeraden na lek riool

 

terug