Nieuws

Op inspectie!

SenterNovem, de organisatie die zich voor Rijkswaterstaat bezighoudt met de behandeling van subsidieaanvragen, gebruikt op haar website de term ‘Inspectie Schouwrapport'. Dit schouwrapport is bedoeld voor het achteraf schouwen van een reeds aangebrachte boordvoorziening en dient als controle van de geïnstalleerde boordvoorziening, aldus SenterNovem. Het kan hierbij gaan om een boordvoorziening die door een installatiebedrijf is aangebracht, of door de woonbootbewoner zelf. Maar wanneer moet dit schouwrapport worden gebruikt? En waarin verschilt dit inspectie schouwrapport van het ‘gewone' schouwrapport dat vóór de installatie van de boordvoorziening wordt opgesteld? Projectbureau Schoonschip vroeg het aan een erkend schouwbedrijf en ging tevens met dit schouwbedrijf een dagje ‘op inspectie'. 

Op een regenachtige woensdagochtend kloppen we aan bij Stefan Mens, woonbootbewoner aan de Ertskade. Stefan Mens was schilder, bronsgieter, stuurman en scheepsbouwkundig ingenieur voordat hij begin jaren negentig een groot stalen binnenvaartschip kocht, de MS Tempo, waar hij in het ruim een houtwerkplaats inrichtte. Als meubelmaker komen eigenlijk alle talenten en vaardigheden van Stefan samen: ‘Ontwerpen is eigenlijk een oefening in het oplossen van problemen, waarvan je van te voren nog niet wist dat je ze had.'

 

MS Tempo

Meubelatelier

MS Tempo en het atelier van Stefan Mens. 

 

‘En zo ging het eigenlijk ook met het installeren van de boordvoorziening. Aangezien ik jaren als scheepsbouwkundig ingenieur werkzaam ben geweest, weet ik wel het nodige van schepen en leidingwerk. Ik besloot dan ook om de pomp zelf te installeren en aan te sluiten op de riolering. Via via wist ik een KSB-pomp te bemachtigen, die weliswaar een paar jaar oud was, maar nog in uitstekende staat verkeerde. De rest van de onderdelen heb ik bij een groothandel in Amsterdam gekocht, die zich heeft gespecialiseerd in onderdelen voor gas, water en riolering. Gaandeweg het proces kom je natuurlijk altijd wel problemen tegen, maar de uitdaging zit ‘m juist in het oplossen van die problemen. Zo wilde ik op mijn schip geen gebruik maken van een camlock-koppeling, omdat een dergelijke koppeling veel diepte nodig heeft. Aangezien ik af en toe nog vaar met mijn schip, wil ik de huid van de romp zo strak mogelijk houden. Daarom heb ik gekozen voor een koppeling, waarbij je de walslang aan het schip vastmaakt door middel van twee slangklemmen. Dit is bij het aan- en afkoppelen van de walslang wel iets meer werk, maar omdat ik toch niet regelmatig vaar, maakt dat niet zoveel uit. En het resultaat mag er best zijn, al zeg ik het zelf. De pomp functioneert prima. Ik maak me dan ook niet zoveel zorgen over de schouw achteraf,' aldus Stefan Mens.

Als we Stefan Mens vragen naar de kosten, begint hij te glimlachen: ‘Tja, die vraag kan ik op meerdere manieren beantwoorden. Als je alleen kijkt naar de materiaalkosten, dan heb ik ongeveer € 1500,- uitgegeven. Maar dan heb ik het nog niet gehad over de arbeidsuren. Ik ben natuurlijk meubelmaker en ieder uur dat ik besteed om mijn woonboot op de riolering aan te sluiten, kan ik niet in mijn bedrijf steken. Al met al praat je dan over ruim 60 uur. Omgerekend is dat toch al snel € 2500,-‘

Nadat Stefan Mens ons heeft verteld over zijn schip en het installeren van de pomp, gaan we met z'n allen de machinekamer in waar de pomp staat. De schouwer vraagt aan Stefan Mens of hij even een kraan open wil zetten, zodat het reservoir van de pomp vol kan lopen en we de pomp in werking kunnen zien. Het duurt enkele minuten voordat de pomp aanslaat. Het pompreservoir heeft een inhoud van maar liefst 80 liter. ‘Eigenlijk begin ik bij een schouw achteraf altijd bij de pomp en controleer ik vervolgens alle onderdelen die de inhoud van het pompreservoir naar het riool toe brengen, zoals de persleiding en de walslang. Door de pomp een keer te laten pompen, kan ik me aan de hand van geluid en trillingen al een aardig beeld vormen van de manier waarop de pomp is aangesloten. Uiteraard kan je aan de hand van geluid en trillingen geen controlerapport opstellen, zodat ik daarna alle onderdelen van de boordvoorziening ook zorgvuldig controleer,' vertelt de schouwer ons. ‘Dat is wel een verschil met het opstellen van een ‘gewoon' schouwrapport. Daarbij ligt de focus minder op de boordvoorziening en meer op het woonschip zelf. Hoe is het schip ingedeeld? Waar zijn de vuilwaterafvoerpunten? En wat zou de beste plaats voor een pomp zijn? Dergelijke vragen spelen bij een schouw achteraf natuurlijk geen rol, want dan is de pompinstallatie inmiddels al een feit en gaat het juist om het functioneren van de boordvoorziening.'

 

Pomp MS Tempo

De pomp in de machinekamer van de MS Tempo.

 

Maar waarom is de schouw achteraf nu zo belangrijk? De schouwer vertelt: ‘De schouw achteraf is bedoeld voor woonbootbewoners die al zijn aangesloten op de riolering en voor woonbootbewoners die de boordvoorziening zelf hebben geïnstalleerd en die met hun woonboot in het beheergebied van Rijkswaterstaat liggen. Voor de eerste groep bewoners geldt dat zij naar alle waarschijnlijkheid destijds geen schouw vooraf hebben gehad en dat door de technologische ontwikkelingen door de jaren heen de boordvoorziening inmiddels wellicht niet meer voldoet aan de hedendaagse opvattingen over wat een deugdelijke boordvoorziening is. Voor de laatste groep bewoners geldt dat het wenselijk is om de installatie nog even volledig na te laten kijken en te laten controleren door een erkend installateur. Zelf een boordvoorziening aansluiten blijft toch mensenwerk en een foutje is zo gemaakt. Het inspectie schouwrapport is in de eerste plaats van belang voor de subsidieaanvraag; het rapport kan bevestigen dat er inderdaad sprake is van een deugdelijke boordvoorziening die voldoet aan de eisen zoals gesteld in het Programma van Eisen, zodat de woonbootbewoner subsidie aan kan vragen*. Daarnaast is het inspectie schouwrapport een extra controle op het functioneren en de veiligheid van de boordvoorziening. Dit is met name voor de woonbootbewoner zelf een geruststellende gedachte.'

En is de boordvoorziening van Stefan Mens in orde? De schouwer beantwoordt onze vraag: ‘Jazeker. Meneer Mens heeft uitstekend werk verricht, de boordvoorziening functioneert prima. Meneer moet alleen de 22 meter lange walslang nog even isoleren, zodat hij aan alle eisen uit het PvE voldoet. Hij heeft toegezegd dit deze week nog in orde te maken, zodat ik volgende week het resultaat kan bekijken en het inspectie schouwrapport kan afronden.' Stefan Mens voegt hier aan toe: ‘Wordt geregeld. Zoals ik al zei... ik maakte me niet zoveel zorgen.'

 

*Hier moet onderscheid worden gemaakt tussen het Besluit lozing afvalwater huishoudens en het Programma van Eisen. Als een woonbootbewoner niet langer op het oppervlaktewater loost, voldoet hij formeel aan de eisen, zoals gesteld door de wetgever. Wil een woonbootbewoner echter ook in aanmerking komen voor subsidie, dan gelden (aanvullende) eisen ten aanzien van de boordvoorziening, zoals vastgelegd in het Programma van Eisen.

 

© Corine Steenwijk, november 2009.