Nieuws

Kosten boordvoorziening en installatie

De afgelopen weken heeft Projectbureau Schoonschip een onderzoek uitgevoerd naar de kosten voor installatie van de boordvoorziening* op een woonark en een stalen schip, en of het nog verschil maakt of de installatie wordt uitgevoerd door een gerenommeerd (groot) bedrijf of een klein klusbedrijf. De resultaten van dit onderzoek vindt u in deze nieuwsbrief.

* Onder boordvoorziening worden alle benodigdheden verstaan die nodig zijn om het woonschip op de riolering aan te sluiten, waaronder de pompunit, het leidingwerk, de wanddoorvoer en de walslang.

 

Klusbedrijf

Het fenomeen klusbedrijf is in opkomst. Naast de gerenommeerde bedrijven als KSB en HOMA, ontstaan er steeds meer kleine bedrijfjes en eenmanszaken die zich met de installatie van de boordvoorziening bezighouden. Veelal kunnen deze kleinere bedrijven de aansluiting op de riolering voor een lager bedrag realiseren. Maar waar komt dat nu door? We vroegen het Niels Schuller van De Bootklussers.

‘Ik woon zelf op een woonark en toen ik een paar jaar geleden mijn ark op de riolering wilde laten aansluiten, kwam ik erachter dat er eigenlijk alleen maar grote bedrijven werkzaam waren op dit gebied. Persoonlijk werk ik liever met kleine bedrijfjes. Veelal zijn de lijntjes dan korter. Als je een vraag of een probleem hebt, word je niet eerst drie keer doorverbonden, maar bel je gewoon de monteur op zijn GSM. Dat is toch wat persoonlijker. Ik merkte dat meer bewoners er zo over denken. Ik heb toen besloten om De Bootklussers op te richten. En hoe het komt dat wij goedkoper zijn? Dat heeft met name te maken met de kleinschaligheid van ons bedrijf. We hebben geen duur kantoorpand met receptionistes en telefonistes, geen koffieautomaat met tien soorten koffie en geen glossy folders. Dat moet allemaal worden betaald en dat zie je uiteraard terug in de prijs van de diensten en dan met name de manuren. Voor de installatie van de boordvoorziening rekenen wij vijftien tot twintig euro per uur minder dan de gerenommeerde bedrijven die algauw 60 euro per uur vragen.'

En hoe verhoudt de kwaliteit van de producten en de diensten van De Bootklussers zich tot die van de gerenommeerde bedrijven? Niels Schuller begint te glimlachen: ‘Ook wij hanteren als uitgangspunt: als het te mooi lijkt om waar te zijn, dan is het dat meestal ook. We zijn dan ook niet spotgoedkoop. Dat kan ook niet, want we kopen de onderdelen gewoon in Nederland in bij KSB, HOMA of Jung, afhankelijk van de wensen van de klant. We willen geen onderdelen die na een paar jaar al de geest geven, dat zou ons een slechte reputatie bezorgen. Kwaliteit heeft dus altijd een prijs.'

 

Kosten boordvoorziening inclusief installatie

Maar wat is nu deze prijs? Wat zijn de kosten voor de complete boordvoorziening inclusief installatie? We belden met Frank Arnold, woonbootbewoner uit Zijkanaal B en tevens installateur. ‘Het is lastig om op de euro nauwkeurig een indicatie van de kosten te geven. Elk woonschip is natuurlijk anders en geen enkele boordvoorziening is dan ook gelijk. Wat is bijvoorbeeld de afstand tussen het woonschip en de walaansluiting? De kosten van een walslang met een thermolint in de slang bedragen ca. € 45 per meter, dus het maakt nogal verschil of je 8 meter walslang nodig hebt, of 30 meter.

Daarnaast zijn de kosten in grote mate afhankelijk van het type pomp dat de bewoner wil laten installeren, of deze pomp in Nederland of in het buitenland wordt aangeschaft en of het een nieuwe pomp of een gereviseerde pomp betreft. Voor een gereviseerde pomp betaal je in Nederland ca. € 1.000 euro, een nieuwe KSB Mini Compacta uit Duitsland kost ca. € 1.300, terwijl dezelfde pomp in Nederland twee keer zo duur is. Overigens heb je in Nederland ook wel goedkopere pompen, zoals de Sanistar van HOMA voor € 1.375 of de Compli 400 van Jung voor € 2.100,' legt Frank Arnold uit.

Als laatste zijn de kosten uiteraard nog afhankelijk van de overige benodigde (aanvullende) materialen en het aantal manuren dat de installatie in beslag neemt. Zo kan bij grote schepen soms een hulppomp nodig zijn; inclusief materialen en installatie kost deze pomp € 1.440. En wanneer er een extra elektragroep moet worden aangelegd om de pompinstallatie op aan te sluiten, kost dit nog eens € 416. Voor wat betreft de installatie van de boordvoorziening hanteert Frank Arnold als vuistregel 16 manuren voor een eenvoudige woonark met een goed toegankelijke kruipruimte en 24 manuren voor een woonark met een moeilijk toegankelijke kruipruimte. Voor een stalen schip is het in de meeste gevallen nog lastiger te zeggen; daarbij is het aantal manuren in grote mate afhankelijk van het aantal te doorboren waterdichte schotten. In de praktijk komt het neer op 24 tot 40 manuren.

 

Informatie van woonbootbewoners

Teneinde een nog beter inzicht in de kosten voor de complete boordvoorziening inclusief installatie te krijgen, heeft Projectbureau Schoonschip informatie ingewonnen bij bewoners die hun schip inmiddels op de riolering hebben aangesloten. Wij hebben deze bewoners gevraagd naar het soort schip dat zij bewonen (een betonnen ark of een stalen schip), hoeveel de boordvoorziening plus installatie heeft gekost en of zij de installatie hebben uitbesteed of zelf hebben uitgevoerd.

Voor bewoners van een betonnen ark ligt de prijs voor de boordvoorziening plus ‘kale' installatie hiervan - dus centraliseren van het leidingwerk, installeren van de pompunit, aanleggen van de afvoerslangen, wanddoorvoer en walslang - gemiddeld tussen € 3.000 en € 4.500. Indien echter aanvullende werkzaamheden nodig zijn, zoals het plaatsen van een nieuw toilet of het aanleggen van een extra elektriciteitsgroep voor de pompunit, kan de prijs oplopen tot € 6.800. Opvallend is dat de meeste bewoners van betonnen arken ervoor hebben gekozen om de installatie volledig uit te besteden aan de leverancier van de pompunit of een klusbedrijf.

Twee ondervraagde bewoners van betonnen arken geven aan dat zij niet de volledige boordvoorziening hebben laten installeren, maar alleen een al bestaande pomp hebben laten aansluiten. De kosten hiervoor bedroegen € 1.240 respectievelijk € 1.415, hetgeen overeenkomt met de hierboven genoemde manuren en uurtarieven.

Voor bewoners van een (varend) stalen schip ligt de prijs voor de boordvoorziening plus ‘kale' installatie gemiddeld tussen € 5.000 en € 6.800. In tegenstelling tot de bewoners van betonnen arken, heeft een groot aantal bewoners van stalen schepen de installatie van de boordvoorziening wel zelf uitgevoerd. Dit heeft te maken met het feit dat veel stalen schepen bewoond worden door (oud) schippers die gewend zijn om zelf onderhoud aan hun schip te plegen en door de jaren heen de nodige ervaring hebben opgedaan in het klussen op hun schip. Bewoners van stalen schepen die de installatie van de boordvoorziening zelf hebben uitgevoerd, hebben gemiddeld € 3.000 betaald voor de aansluiting van hun schip op de riolering, hetgeen een aanzienlijke kostenbesparing betekent ten opzichte van het uitbesteden van de installatie.

 

Wilt u ons ook laten weten wat uw boordvoorziening heeft gekost? Of heeft u nuttige tips voor andere woonbootbewoners, zoals websites die goedkope pompunits aanbieden of klusbedrijven die tegen een schappelijke prijs prima werk leveren? Stuur dan een mail naar info@projectbureauschoonschip.nl. Wie weet staat uw tip wel in de volgende Schoonschip E-Nieuws.

terug