Nieuws

Onderhoud pomp essentieel

Amsterdam - Deze maand is het een jaar geleden dat een groepje woonbootbewoners aan de Jacob van Lennepkade als één van de eersten werd aangesloten op het riool. De groep besloot - een jaar later - gemeenschappelijk de jaarlijkse onderhoudsbeurt uit te besteden en profiteerde op die manier van een aantrekkelijke korting.

‘Dat klinkt mooi,' knikt installateur Frank Winder tevreden. Aan boord van de woonboot staat hij gebogen over het open luik van het ruim, waaronder de rioolpomp staat. Hij luistert altijd eerst naar hoe de pomp draait, of er een rammeltje is, of een ongewoon geluid. ‘Dan weet ik, maar ook de klant, dat dat er al is voordat ik de pomp openmaak.' Als de pomp eenmaal open is, haalt hij de motor eruit, meet in de motor het vochtgehalte, maakt diverse onderdelen schoon, kijkt goed na of de afdichtingen in orde zijn en of dat wat gangbaar moet zijn ook gangbaar is. Aan de toestand van het reservoir en de vlotter valt ook goed af te lezen hoe de bewoners met de pomp omgaan. Of er veel vet en aanslag te bespeuren valt bijvoorbeeld. Of dat er zand op de bodem van het reservoir ligt.

 

Onderhoud essentieel 

Het openmaken van de pomp is een vast onderdeel van de jaarlijkse onderhoudsbeurt.

 

Tijdens deze eerste onderhoudsbeurten blijkt dat de woonbootbewoners inmiddels wel gewend geraakt zijn met de pompinstallatie te leven. 'De meeste bewoners zijn er vrij bewust mee bezig. Ik vind dan ook dat de pompen over het algemeen na een jaar vrij schoon gebleven zijn. In een enkel geval werd de boot verhuurd, maar gelukkig hadden de huurders niets verkeerds doorgetrokken en waren de huurders goed met de pomp omgesprongen. Dus geen storingen en bovendien blije eigenaren.' Bij één woonboot bleek de jaarlijkse onderhoudsbeurt voor de pomp precies op tijd te zijn gekomen om een mogelijke spoedige storing te vermijden. ‘Er zat zoveel vet aan de vlotter en de wand van het reservoir, dat de vlotter al bijna vast kwam te zitten. Als ik hier een paar maanden later was geweest, had de pomp dienst geweigerd,' aldus Winder. In dit soort gevallen krijgen de bewoners een reinigingadvies. Ze kunnen dat zelf uitvoeren om de vervuiling te verminderen zonder dat ze bij de pomp hoeven te komen. Behalve door vet wordt vervuiling ook vaak veroorzaakt door zeep, etensresten en wasmiddelen. Winder merkt hier een verschil op in gewoontes tussen de jongere en oudere gebruikers. ‘De jongere generatie heeft de neiging veel meer wasmiddel te gebruiken en niet goed op de verhoudingen tussen water en wasmiddel te letten. Bij die groep zie ik duidelijk meer zeeprestanten aankoeken.'

 

Onderhoud essentieel2

Frank Winder inspecteert de pompinstallatie. 

 

Na een jaar kijkt Winder tevreden terug op de rioolpompinstallaties bij de woonboten aan dit stukje Van Lennepkade. ‘Ik vind het een mooie combinatie van leuke buren die goed samen een klein project hebben gecoördineerd. Ze hebben daarbij gekozen voor een kwaliteitspomp, op de juiste manier geïnstalleerd met kwaliteitsmaterialen bij de afmontage. Alle bewoners zijn geïnteresseerd in hun pompinstallatie en gaan er daardoor ook bewust mee om. Dit zijn ook precies de kernpunten voor een gegarandeerde lange levensduur en een storingsvrij verloop van de gehele installatie.'


© Carla Beekman, november 2009