Schoonschip

Wie is verantwoordelijk voor het onderhoud van het aansluitpunt?

De riolering tot en met de aansluitpunten in de kademuur of oever en het onderhoud daarvan vallen onder de verantwoordelijkheid van de gemeente. 

In geval van verstopping of storing van de riolering tot en met het aansluitpunt dient u hiervan direct melding te maken bij de rioolbeheerder.

In Amsterdam is dit in de meeste gevallen:

Waternet, sector Afvalwater
Hoofdafdeling Onderhoud
T: 0900 - 9394

Bij twijfel over de rioolbeheerder van het openbaar riool bij uw ligplaats kunt u contact opnemen met de gemeente.

 

NB: Indien de verstopping in de aansluitleiding blijkt te zijn ontstaan door slecht huisvaderschap, dan worden de kosten voor de reparatie doorberekend aan de bewoner.