Schoonschip

Kan Projectbureau Schoonschip helpen bij een gezamenlijke offerteaanvraag?

Projectbureau Schoonschip kan een gezamenlijke offerteaanvraag wel faciliteren, maar kan niet de verantwoordelijkheid voor de coördinatie op zich nemen. Eén van de problemen waar het Projectbureau dan tegenaan loopt, is bescherming van privacygegevens van de betrokken woonbootbewoners. Wel wordt uiteraard voortdurend gezocht naar (nieuwe) mogelijkheden om woonbootbewoners in deze fase zo goed mogelijk te ondersteunen en van informatie te voorzien. Eigen initiatieven van woonbootbewoners vormen hierbij het uitgangspunt.