Nieuws

Nieuwe opzet tweede voorlichtingsbijeenkomst

Achtergrond

De tweede voorlichtingsbijeenkomst geldt in principe alleen voor woonbootbewoners in het beheergebied van AGV. Dit heeft er mee te maken dat AGV in aansluiting op de eerste voorlichtingsbijeenkomst de woonbootbewoners in haar beheergebied de mogelijkheid biedt om een schouw aan boord uit te laten voeren. Deze schouw wordt uitgevoerd door een erkend installateur en wordt bekostigd door AGV. De schouw heeft onder meer als doel in kaart te brengen wat de specifieke inbouwmogelijkheden voor de pompinstallatie en afvoerleidingen zijn. Woonbootbewoners in het beheergebied van RWS dienen zelf de schouw te regelen en voor te financieren. Deze kosten kunnen echter worden meegenomen in de subsidieaanvraag.

Na de schouw vindt er voor bewoners in het beheergebied van AGV een tweede voorlichtingsbijeenkomst plaats. Deze tweede bijeenkomst staat in het teken van het schouwrapport. Naast de projectleiding en de technici van Projectbureau Schoonschip zijn ook leveranciers van pompen en installateurs aanwezig zijn om vragen over de schouw en het schouwrapport te beantwoorden. Tevens wordt informatie gegeven over de subsidiemogelijkheden, pompenleveranciers en installatiebedrijven. Voor de bewoners in RWS-gebied wordt – omdat de schouw geen vast onderdeel uitmaakt van het gehele traject - geen tweede voorlichtingsavond georganiseerd. Woonbootbewoners in het beheergebied van RWS ontvangen wel zo veel als mogelijk een uitnodiging om de (tweede) voorlichtingsavonden van AGV bij te wonen, zodat ook zij kennis kunnen maken met de leveranciers en installateurs.

 

Nieuwe opzet

Sinds afgelopen juni heeft de tweede informatiebijeenkomst voor woonbootbewoners een nieuwe opzet. Anders dan voorheen worden meerdere projectgebieden samengevoegd voor deze tweede bijeenkomst, in plaats van een aparte bijeenkomst per gebied. Bewoners kunnen op deze manier nog beter ervaringen delen en leren van elkaar, onder meer door de hogere opkomst. Waar loop je tegenaan bij de voorbereidingen om je woonboot op de riolering aan te sluiten? Kan je samen met andere woonbootbewoners kwantumkorting regelen bij een pompenleverancier of installateur? Kortom, het uitwisselen van handige tips en trucs die het traject kunnen versoepelen.

Klik hier voor het verslag van de bijeenkomst ‘nieuwe stijl’

 

Deel uw ervaringen, ook na de tweede bijeenkomst

Projectbureau Schoonschip krijgt regelmatig e-mail en telefoontjes van woonbootbewoners die nog aan het traject van aansluiten moeten beginnen en die nieuwsgierig zijn naar de ervaringen van bewoners die inmiddels hun schip op de riolering hebben aangesloten. Viel het mee of viel het tegen? Waar moet je rekening mee houden als je zelf de boordvoorziening installeert? Wat zijn nuttige tips bij het aanvragen van subsidie? Hoe is de dagelijkse gang van zaken met een pomp aan boord? Is dit anders dan zonder pomp? 

Zeker de groep bewoners die onderdelen waren van de pilot in Zeeburg, Westerpark en Oud-West in 2007 heeft inmiddels drie jaren ervaring met de pomp. Maar ook voor bewoners in andere gebieden geldt dat de pompinstallatie al een tijdje ‘erbij hoort’. Projectbureau Schoonschip vindt het belangrijk deze ervaringen te delen en stimuleert dat zoveel mogelijk door onder meer columns op de website of artikelen in Schoonschip E-Nieuws. Zo plaatsten wij recent de link naar de website van woonbootbewoner Ton Elfferich, die zijn ervaringen met ons wilde delen.

Oproep 

Wilt u ook uw kennis en ervaring met ons delen? Stuur uw ervaring(en) naar Projectbureau Schoonschip en vermeld hierbij ook het merk en type pomp.

 

terug