Schoonschip

Missie en visie

Projectbureau Schoonschip is in het leven geroepen om woonbootbewoners te ondersteunen bij het aansluiten van hun woonboten op de riolering door het geven van voorlichting en informatie, het organiseren van bewonersavonden, het faciliteren van de schouw aan boord, het verzenden van nieuwsbrieven, etc. Daarnaast draagt het Projectbureau bij aan een stuk bewustwording bij alle betrokken partijen en verzorgt zij de communicatie met onder meer de gemeenten en de nabijgelegen waterschappen. Doel van deze activiteiten is om het lozen van huishoudelijk afvalwater vanuit woonboten in oppervlaktewaterlichamen te beëindigen en alle woonboten in Amsterdam en omstreken aan te sluiten op de riolering.

De naam van het Projectbureau komt niet uit de lucht vallen: we gaan ‘schoon schip’ maken, letterlijk en figuurlijk. Niet alleen wordt er een einde gemaakt aan een situatie die niet meer kan (ongezuiverd lozen), maar ook wordt de kwaliteit van het water verbeterd. Met als resultaat een schonere woon- en leefomgeving voor de woonbootbewoners.

Regionale omroep AT5 testte in de aanloop naar de waterschapsverkiezingen van maart 2015 hoe schoon het water in de Amsterdamse grachten inmiddels is. Bekijk het filmpje hier.