Nieuws

De pompinstallatie, een riool in het klein

Voor woonbootbewoners is het onderwerp ‘goed rioolgebruik' extra belangrijk, want alles wat schade kan toebrengen aan het riool kan ook schade toebrengen aan de pompinstallatie. De pompinstallatie is eigenlijk een riool in het klein. Evenals bij het riool, kan bij de pompinstallatie de pomp vastlopen en kunnen de leidingen verstopt raken door doekjes en opgehoopt vet. Het enige - maar tevens belangrijkste - verschil is dat de pompinstallatie vele malen kleiner is, zodat het effect van een verstopping juist vele malen groter is. En ook vele malen desastreuzer... want bij een verstopte boordvoorziening kan het afvalwater geen kant meer op en blijft aan boord.

Om meer te weten te komen over dit onderwerp zijn we een dag op pad geweest met een pompinstallateur die ons alles kan vertellen over goed rioolgebruik door woonbootbewoners. Wat is nu precies goed rioolgebruik? En is goed rioolgebruik voor woonbootbewoners anders dan voor bewoners op de vaste wal?

Klik hier voor een verslag.

terug