Regelgeving

Jurisprudentie

Op deze pagina vindt u alle gerechtelijke uitspraken die betrekking hebben op het ongezuiverd lozen van huishoudelijk afvalwater in een oppervlaktewaterlichaam en het aansluiten van woonboten op de riolering.

Uitspraak van 5 juni 1985: Aansluiten op de gemeentelijke riolering

Uitspraak van 22 december 1995: Intrekking lozingsvergunning (deel 1)

Uitspraak van 22 december 1995: Intrekking lozingsvergunning (deel 2)

Uitspraak van 24 maart 2010: Lozen van afvalwater zonder zuiveringsvoorziening