Nieuws

Highlights papieren nieuwsbrief

Eind maart hebben alle woonbootbewoners in en om Amsterdam weer post gekregen van Projectbureau Schoonschip. Het betrof de vierde papieren nieuwsbrief van het Projectbureau. In deze nieuwsbrief leest u onder meer alles over de stand van zaken begin 2012, de planning voor 2012 en het tijdig aanvragen van uitstel voor het aansluiten van uw boordvoorziening op de riolering.

Heeft u de nieuwsbrief niet ontvangen, of wilt u de nieuwsbrief nog eens rustig (online) nalezen? U kunt de nieuwsbrief hier downloaden.

Ook zetten wij de highlights uit de papieren nieuwsbrief – waar het Projectbureau de laatste tijd veel vragen over heeft gekregen -  nog even voor u op een rij.

 

Planning voorlichting 2012

Projectbureau Schoonschip is bij haar werkzaamheden afhankelijk van de betrokken gemeenten en rioolbeheerders en start pas met voorlichtingsbijeenkomsten wanneer er min of meer zekerheid bestaat over het moment waarop de riolering langs de oevers of de kades ook daadwerkelijk wordt aangelegd. Zonder deze riolering is het immers onmogelijk om woonboten aan te sluiten en zo het lozen op het oppervlaktewater te staken! Klik hier om naar de planning voor 2012 te gaan. Wij benadrukken wel dat het hier om een planning onder voorbehoud gaat. Bewoners worden door de gemeente/Waternet geïnformeerd of en wanneer daadwerkelijk de aansluitingen op of in de kade gerealiseerd gaan worden.

 

Vraag tijdig uitstel aan

Projectbureau Schoonschip ontvangt de laatste tijd veel telefoontjes van woonbootbewoners die druk bezig zijn met de aanleg van de boordinstallatie of deze besteld hebben, maar niet precies weten of ze de aangegeven aansluitdatum gaan halen. Voorziet u als bewoner dat u deze datum niet haalt, dan wordt u aangeraden zo spoedig mogelijk hierover schriftelijk contact op te nemen met de afdeling Handhaving van AGV/Waternet of Rijkswaterstaat. Klik hier voor de contactpersonen en –gegevens.

 

Subsidie

Het aanschaffen van een boordvoorziening en de aansluiting hiervan op het riool brengt de nodige kosten met zich mee. Om woonbootbewoners hierbij tegemoet te komen, verstrekken zowel AGV als RWS subsidie voor een deel van de kosten. Hierbij is rekening gehouden met het feit dat de kosten voor aansluiting op het riool bij een woonboot in het algemeen hoger zijn dan de kosten voor een huisaansluiting op de vaste wal. Of u in aanmerking komt voor subsidie van AGV of RWS is afhankelijk van uw ligplaats en het bijbehorende beheergebied.

Voor meer informatie over deze subsidie, de betreffende subsidieregelingen en de aanvraagformulieren kunt u terecht op onze website.

 

terug