Schoonschip

Hoe ziet het handhavingstraject eruit?

In grote lijnen kunnen we vier stappen onderscheiden:

  1. Bewoners ontvangen een brief van AGV/Waternet of RWS waarin de begin- en einddatum van de uitvoeringsperiode staat vermeld. Na de genoemde einddatum moeten ongezuiverde lozingen voor de woonboten in het betreffende projectgebied zijn gestaakt.
  2. Bewoners ontvangen in de tiende maand van de uitvoeringsperiode een tweede brief waarin zij nogmaals worden geattendeerd op de einddatum van de uitvoeringsperiode en het feit dat na de uitvoeringsperiode zal worden overgegaan op bestuursrechtelijke handhaving, indien ongezuiverde lozingen dan nog niet zijn gestaakt.
  3. Indien er geen zwaarwegende redenen zijn voor verlenging van de uitvoeringsperiode, wordt na afloop van deze periode een last onder dwangsom opgelegd (zie ook het kader: ‘Wat is een last onder dwangsom'), wanneer het betreffende schip nog steeds ongezuiverd op het oppervlaktewater loost.
  4. Indien de lozing wordt voortgezet, wordt een dwangsom verbeurd. Dit betekent dat een geldbedrag moet worden betaald aan AGV/Waternet of RWS. Het handhavingstraject wordt beëindigd zodra de lozingen zijn gestopt.

Projectbureau Schoonschip krijgt regelmatig vragen en verzoeken van woonbootbewoners of het mogelijk is de termijn te verlengen. Omdat het Projectbureau echter geen handhavende bevoegdheden heeft, kan het geen antwoord geven op deze vragen of de verzoeken honoreren. Hiervoor wordt u verwezen naar de afdeling Handhaving van AGV/Waternet of RWS, afhankelijk van het beheergebied waarin uw woonboot ligt:

 

Rijkswaterstaat Noord-Holland
Afdeling Handhaving
T.a.v. Aad Post
Postbus 3119
2001 DC Haarlem

T: 023 - 530 1578
E: aad.post@rws.nl

Beide afdelingen hebben Projectbureau Schoonschip laten weten dat er gegronde redenen moeten zijn om verzoeken tot verlenging van de termijn te honoreren.