Traject

Handhaving

Zowel RWS Noord-Holland als AGV zijn gehouden tot bestuursrechtelijke handhaving van de bepalingen uit het Besluit lozing afvalwater huishoudens. Op basis van jurisprudentie geldt zelfs een plicht tot handhaving, indien sprake is van handelen in strijd met wettelijke voorschriften en dit handelen niet kan worden gelegaliseerd.

In de praktijk betekent dit dat alle per 1 januari 2005 nieuw uitgegeven ligplaatsen moeten zijn voorzien van een aansluiting op de riolering en zal er voor de woonboten op deze ligplaatsen conform het beleid worden gehandhaafd.

Ten aanzien van lozingen door woonboten op bestaande ligplaatsen wordt een meer terughoudend beleid gevoerd, onder de voorwaarde dat door de bewoners in samenwerking met het Projectbureau gewerkt wordt aan de realisatie van de aansluiting op de riolering. Het Besluit lozing afvalwater huishoudens geeft hiervoor ook een wettelijke grondslag; per gebied kunnen nader te bepalen termijnen worden gesteld, voor zover sprake is van een planmatige aanpak.

Handhavingsstrategie

Zodra de uitvoeringsperiode is afgelopen, gaat het handhavingstraject van start. Althans, voor de woonbootbewoners die op dat moment nog steeds ongezuiverd op het oppervlaktewater lozen. Voor dit traject hebben AGV/Waternet en RWS hun handhavingstrategie op elkaar afgestemd. Hoe ziet deze strategie eruit? En hoe gaan de handhavers eigenlijk te werk? U leest dit in de papieren nieuwsbrief die begin 2010 naar alle woonbootbewoners is gestuurd. Heeft u deze nieuwsbrief niet ontvangen of niet meer in uw bezit? Klik dan hier om de nieuwsbrief te downloaden.