Nieuws

Handhaving

Naar aanleiding van het artikel over handhaving van woonschepen in de papieren nieuwsbrief van Projectbureau Schoonschip van januari 2010 zijn bij de redactie een aantal geschrokken reacties van woonbootbewoners binnengekomen. Bewoners vragen zich af waarom er in de papieren nieuwsbrief zoveel aandacht aan handhaving en het handhavingstraject is geschonken. Betekent dit dat binnenkort de handhavers langskomen? En hoe kan er nu sprake zijn van handhaving als mijn kade nog niet staat ingepland voor werkzaamheden? Dan kan ik er toch niets aan doen dat ik nog niet ben aangesloten? Stuk voor stuk terechte vragen.

Het artikel in de papieren nieuwsbrief is zeker niet bedoeld om bewoners ‘de stuipen op het lijf te jagen'. Wel is het artikel bedoeld om duidelijkheid te scheppen over dit onderwerp. Projectbureau Schoonschip merkt tijdens de voorlichtingsbijeenkomsten namelijk dat er bij bewoners veel onduidelijkheid en misvattingen bestaan over het handhavingstraject. Ook komen er op de redactie regelmatig vragen binnen over dit onderwerp. Deze onduidelijkheid hebben wij getracht weg te nemen in de papieren nieuwsbrief.

Vuistregel is (en blijft) dat het gehele traject van aansluiting op de riolering pas van start gaat, nadat u van Projectbureau Schoonschip een uitnodiging voor een eerste voorlichtingsavond heeft ontvangen. Deze algemene voorlichtingsavond wordt verzorgd door Projectbureau Schoonschip. Hier wordt onder andere ingegaan op de achtergronden en randvoorwaarden van het project. Ook krijgt u de gelegenheid tot het stellen van vragen. Het gehele traject van aansluiting kent drie fasen: de voorlichtingsfase (die van start gaat met de eerste voorlichtingsavond), gevolgd door de uitvoeringsfase van twaalf maanden en tot slot de handhavingsfase. Pas als de uitvoeringsfase is afgelopen, kunt u in het handhavingstraject terechtkomen, maar uitsluitend dan als uw woonboot op dat moment nog niet op de riolering is aangesloten. Maar voor het zover komt, zal Projectbureau Schoonschip u helpen om juist dat te voorkomen.

Via de papieren nieuwsbrief, de digitale nieuwsbrief en de website zullen wij u op de hoogte houden van de planning voor de komende zes maanden. Zo heeft u in de papieren nieuwsbrief van afgelopen januari kunnen lezen dat voor het voorjaar van 2010 de buitengebieden Muiden en Loenen II ingepland staan voor voorlichting en in Amsterdam de Borneokade en het Zeeburgerpad. Echter, de uitnodiging voor de eerste voorlichtingsavond is het officiële ‘signaal' dat het traject van aansluiting van start gaat.

terug