Nieuws

Handhaving

Zoals u in de vorige Schoonschip E-Nieuws heeft kunnen lezen, is voor de woonschepen in de pilotgebieden Zeeburg, Westerpark en Oud-West de uitvoeringsperiode inmiddels afgelopen. Dit betekent dat de woonschepen in deze gebieden de lozingen van huishoudelijk afvalwater op het oppervlaktewater moeten staken en ook gestaakt moeten houden. Is dit niet het geval, dan wordt handhavend opgetreden door de Afdeling Handhaving van Rijkswaterstaat of van Waternet, afhankelijk van het beheergebied van het woonschip.

Maar wat is nu de stand van zaken? Hoeveel woonschepen in het pilotgebied zijn daadwerkelijk aangesloten op de riolering? Op 1 september - dit was de dag na het aflopen van de uitvoeringsperiode van 12 maanden - was 70% van de woonschepen in het pilotgebied aangesloten op de riolering. Vervolgens is men begonnen met handhaven, hetgeen ertoe heeft geleid dat op 22 oktober 83% van de woonschepen op de riolering was aangesloten. Dit is een stijging van 13% in minder dan twee maanden. Een resultaat om trots op te zijn.

Zolang echter nog geen resultaat van 100% is bereikt, betekent dit dat nog niet alle woonschepen de lozingen van huishoudelijk afvalwater op het oppervlakte water hebben gestaakt. Tegen de betreffende woonschepen zal handhavend (blijven) worden opgetreden. De bewoners van deze schepen kunnen eerdaags een formele aanschrijving verwachten en/of een bezoek van de handhavers.

Bij Projectbureau Schoonschip komen regelmatig vragen binnen over dit onderwerp. Hoe gaan de handhavers te werk? Hoe verloopt een bezoek aan een woonbootbewoner die nog op het oppervlaktewater loost? Welke rechtsmiddelen hebben de handhavers tot hun beschikking om aansluiting op de riolering af te dwingen? En welke rechtsmiddelen hebben woonbootbewoners als zij het niet eens zijn met het handhavingsbesluit? U leest dit in de volgende nieuwsbrief die eind dit jaar verschijnt en per post naar alle bewoners wordt gestuurd.

terug