Nieuws

Goed rioolgebruik

Alles wat we in de gootsteen of door de wc spoelen, komt in het riool terecht. In de meeste gevallen is het riool daar ook voor bedoeld, maar in sommige gevallen juist niet. En dan is dat schadelijker dan we denken. We gooien vaak zonder er bij na te denken vochtige doekjes in het toilet, of spoelen frituurvet door de gootsteen. Maar vet stolt en doekjes hopen op. Dit leidt tot verstoppingen die vaak alleen door een ontstoppingsbedrijf verwijderd kunnen worden. Of erger nog... door de pompinstallateur, omdat de boordvoorziening door de verstoppingen beschadigd is geraakt. Ook verderop in het gemeentelijke riool kunnen problemen ontstaan met onderdelen van het rioolstelsel, zoals vastgelopen pompen en verstopte roosters.

 

Verstopping1

Verstopping2

 

En sommige chemische stoffen, zoals medicijnen en verf, zijn niet of nauwelijks uit het water te verwijderen. Al dat afvalwater moet namelijk weer gezuiverd worden in zuiveringsinstallaties, zodat het veilig kan terugkeren in het oppervlaktewater: onze rivieren, meren, sloten en vijvers.

Om de Nederlandse rioolgebruikers bewuster met het riool om te laten gaan, zijn de ministeries van VROM en Verkeer en Waterstaat in samenwerking met de gemeenten en waterschappen 9 november 2009 gestart met de campagne ‘Goed rioolgebruik' die tot doel heeft duidelijk te maken wat wel en wat niet in het riool mag.

Eigenlijk is het heel simpel: urine, ontlasting, gewoon toiletpapier en (af)waswater mogen het riool in. Vochtig toiletpapier en keukenpapier is veel steviger dan gewoon toiletpapier en kan tot verstoppingen leiden. Gooi dat dus niet in het toilet.

Niet in het riool horen: (frituur)olie, vet, vochtig toiletpapier, schoonmaakdoekjes, kattenbakkorrels, verfresten of andere chemicaliën, textiel, koffieprut en alles wat niet door het zeefje in de gootsteen past. Ze kunnen verstoppingen in de boordvoorziening of het gemeentelijke riool veroorzaken of het zuiveringsproces bij de RWZI verstoren.

 

Doekjes

Doekjes horen niet thuis in het riool.

Lees hier meer over wat wel en niet schadelijk is

Voor meer informatie over dit onderwerp kunt u de website van Nederland leeft met water raadplegen. Ook de website van Stichting RioNed bevat nuttige informatie over wat wel en wat niet in het riool mag. Op deze website kunt u tevens het spel RioCop spelen, waarbij u als bestuurder van de RioCop robot problemen in het riool moet signaleren.

 

© Corine Steenwijk, februari 2010