Schoonschip

Even voorstellen

Projectbureau Schoonschip is een gezamenlijk initiatief van het Waterschap Amstel, Gooi en Vecht (AGV) en Rijkswaterstaat (RWS) Noord-Holland. Het samenwerkingsproject heeft als doel het lozen van huishoudelijk afvalwater vanuit woonboten in oppervlaktewaterlichamen te beëindigen door een aansluiting op de riolering mogelijk te maken voor alle woonboten in Amsterdam en omstreken.

Dit is niet voor niks, want sinds 2005 is bij wet bepaald dat ongezuiverd lozen niet langer is toegestaan. Als waterkwaliteitsbeheerder zijn zowel AGV als RWS Noord-Holland verantwoordelijk voor de handhaving van dit besluit en aangezien in en om Amsterdam verreweg de meeste woonboten in de beheergebieden van AGV en RWS Noord-Holland liggen, lag een samenwerking voor de hand.

AGV logo Nieuw

Logo-RWS

Samenwerking schept duidelijkheid voor alle betrokkenen. U wordt eenduidig geïnformeerd, en er is één aanspreekpunt waar u terecht kunt met al uw vragen. Of uw woonboot nu in het beheergebied van RWS of dat van AGV ligt. Samenwerking biedt ook een kans om kennis en kunde beter te benutten en zodoende betere resultaten te boeken.