Nieuws

Duizendste aansluiting

Medio 2007 besloten AGV en RWS Noord-Holland een samenwerkingsverband aan te gaan met als doel het lozen van huishoudelijk afvalwater vanuit woonboten in oppervlaktewaterlichamen in en om Amsterdam te beëindigen door aansluiting op de riolering mogelijk te maken. Aangezien beide partijen op dat moment nog geen ervaring hadden met een directe samenwerking, is besloten om te starten met een pilotproject van één jaar. Op deze manier kon worden bekeken op welke wijze de betrokken overheden samen met de woonbootbewoners het saneringsproject het beste kunnen vormgeven om het project tot een succes te maken.

Maandag 15 december 2008 werd in Café l’Affiche, op de hoek van de Jacob van Lennepstraat en de

Da Costakade de allereerste aansluiting gevierd. Bestuurders Peter Korzelius (AGV) en Yvonne Lammers van stadsdeel Oud-West hieven samen met Projectbureau Schoonschip en een aantal woonbootbewoners het glas op deze primeur. 

Klik hier voor het volledige verslag

Bij de pilot waren in eerste instantie 125 woonboten betrokken; dit aantal is later uitgebreid naar 145 woonboten. Eind 2009 zijn de resultaten van de pilot bekendgemaakt en is besloten dat de samenwerking tussen AGV en RWS - in de vorm van Projectbureau Schoonschip - zou worden voortgezet om ook de overige woonboten in en om Amsterdam op de riolering aan te sluiten.

Woonbootbewoners en Projectbureau Schoonschip hebben sinds de eerste aansluiting niet stilgezeten. Nog geen vier jaar later heeft meer dan de helft van de woonbootbewoners in en om Amsterdam inmiddels een voorlichtingsbijeenkomst van Schoonschip bijgewoond en vieren we de duizendste aansluiting op 30 augustus. Uiteraard doen wij in de volgende Schoonschip E-Nieuws verslag van deze mijlpaal.

 

terug