Nieuws

In de praktijk: doorspoelen van de grachten

Het is al vaker gezegd… schoon oppervlaktewater en een betere waterkwaliteit in en om Amsterdam wordt nu nog niet alleen bereikt door het aansluiten van woonboten op de riolering. Ook de waterbeheerders, zoals Rijkswaterstaat en het Hoogheemraadschap AGV (Waternet) moeten hun steentje bijdragen. Soms is dit in de vorm van (beheer)plannen, soms in de vorm van praktische maatregelen.

Een van deze maatregelen was tot voor kort het doorspoelen van de stadsgrachten. Dit was nodig om het water te verversen en ervoor te zorgen dat het zuurstofgehalte in het water op peil blijft. De aanwezigheid van zuurstof in het water is belangrijk voor behoud van het ecologische evenwicht.

Klik hier om meer te lezen over ecologisch evenwicht van oppervlaktewater

Hoe gaat dit in zijn werk?

Bij het verversen van de grachten wordt zuurstofrijk water ingelaten vanuit het IJsselmeer bij gemaal Zeeburg. Door de sluisdeuren te sluiten krijgt het ingelaten water een bepaalde stroming richting de binnenstad. Deze stroming is omgekeerd aan de natuurlijke stroming van de Amstel: via het Lozingskanaal en de Nieuwe Vaart stroomt het water richting de Amstel.

 

Gemaal Zeeburg 

Het gemaal Zeeburg laat zuurstofrijk water van het IJsselmeer binnen.

 

Pompen Zeeburg
Een van de grote waterpompen van het gemaal Zeeburg.

 

Tijdens het verversen zijn niet alle sluisdeuren gesloten. Hierdoor vindt er een stroming plaats van het ingelaten water richting het Noordzeekanaal; eventuele verontreinigingen worden hierdoor meegenomen. Tijdens het spuien bij IJmuiden wordt het verontreinigde en zuurstofarme water geloosd op de Noordzee.

Door het aansluiten van woonboten op de riolering en de betere waterkwaliteit die dit tot gevolg heeft, is het doorspoelen van de grachten sinds kort niet meer nodig. Een primeur... waar zelfs het NOS journaal aandacht aan heeft besteed.

Klik hier om het filmpje te bekijken

 

terug