Schoonschip

Wat is het verschil tussen een schouwrapport en een controlerapport?

Zowel AGV als Rijkswaterstaat vermelden in hun subsidieregeling dat bij de subsidieaanvraag een kopie van het schouwrapport moet worden meegestuurd. Rijkswaterstaat vraagt bovendien in specifieke situaties nog om een controlerapport. Dit is een verklaring van een erkend installateur waaruit blijkt dat de boordvoorziening op correcte wijze is aangebracht en dat gebruik is gemaakt van goede materialen.

U dient uw subsidieaanvraag te voorzien van een controlerapport in de volgende drie gevallen:

  • Uw woonboot was bij de start van het project reeds aangesloten op de riolering, zodat u niet over een schouwrapport beschikt;
  • Uw woonboot was bij de start van het project nog niet aangesloten op de riolering en u heeft ook geen gebruik gemaakt van de mogelijkheid tot schouw bij u aan boord. Inmiddels heeft u de pompinstallatie en boordvoorziening zelf aangesloten of aan laten sluiten door een al dan niet erkend installateur;
  • U heeft - na de schouw bij u aan boord - de pompinstallatie en de boordvoorziening zelf aangesloten of laten aansluiten door iemand die niet geregistreerd is als erkend installateur. In dit geval dient u zowel het schouwrapport als het controlerapport in te zenden.

Voor meer informatie over dit controlerapport of de subsidieaanvraag bij Rijkswaterstaat kunt u de website van Agentschap NL raadplegen.