Nieuws

De buitengebieden: stand van zaken

Zoals u in de vorige Schoonschip E-Nieuws heeft kunnen lezen, is Projectbureau Schoonschip ook actief in de buitengebieden om samen met de gemeenten en de woonbootbewoners ongezuiverde lozingen vanuit woonboten op het oppervlaktewater te beëindigen. Begin dit jaar zijn de eerste voorlichtingsavonden gehouden in Weesp, Wijdemeren en Loenen. De bewoners hebben kennis kunnen maken met het project en de projectleiding, en zijn geïnformeerd over het traject. Aanstaande 24 juni wordt de eerste fase van het traject afgesloten met de vervolgavond voor de gemeenten Wijdemeren en Loenen. Deze avond zal in het teken staan van de schouw aan boord en het schouwrapport.

Vervolgens begint de uitvoeringsfase en zijn de bewoners zelf aan zet. De bewoners krijgen 12 maanden de tijd om een pompinstallatie aan te schaffen en deze aan te (laten) sluiten op de gemeentelijke riolering. Overigens is de gemeentelijke riolering nog niet in het gehele buitengebied aangelegd. In delen van Loenen moet de gemeente zelf nog aan de slag met de rioleringswerkzaamheden, zodat niet alle woonbootbewoners konden worden uitgenodigd voor de voorlichtingsavond. Zodra de riolering is aangelegd, ontvangen deze bewoners alsnog een uitnodiging. Ditzelfde geldt voor de gemeente Muiden. Ook hier wordt dit jaar nog hard gewerkt om de riolering aan te leggen, zodat de voorlichtingsavonden in dit buitengebied nog even zijn uitgesteld. Om deze reden zal Projectbureau Schoonschip in 2010 (opnieuw) voorlichting geven in Loenen en in Muiden.

terug