Nieuws

Brief Waternet of gemeente

Projectbureau Schoonschip krijgt regelmatig vragen van woonbootbewoners wat nu precies het verschil is tussen de rol van Waternet, van de gemeente en van het Projectbureau bij het aansluiten op de riolering van de woonboten in en om Amsterdam. Wij kunnen ons voorstellen dat het soms verwarrend is dat er diverse instanties betrokken zijn bij het traject, die ook nog eens zelf (schriftelijk) contact onderhouden met woonbootbewoners. Vandaar een korte uitleg.

Brief Waternet of gemeente

U heeft een brief van Waternet of de gemeente ontvangen over de aanleg van riolering op de kade of oever bij uw woonboot. U wordt gevraagd om een voorkeur uit te spreken voor de plaats van rioolaansluiting op de vaste wal. Wat moet u doen?

De aanleg van de riolering is een taak van de gemeente. U wordt in dit stadium gevraagd om een voorkeur uit te spreken voor de plaats van de rioolaansluiting op de vaste wal. Dit betekent echter nog niet dat u ook direct op de riolering moet aansluiten. Hiervoor wordt namelijk een apart traject opgestart door Projectbureau Schoonschip.

Projectbureau Schoonschip

Projectbureau Schoonschip is in het leven geroepen om woonbootbewoners te ondersteunen bij het aansluiten van hun woonboten op de riolering door onder meer het geven van voorlichting en informatie,en het organiseren van bewonersavonden. Het Projectbureau start pas met de voorlichtingsbijeenkomsten wanneer er zekerheid bestaat dat de riolering in het betreffende projectgebied inmiddels is aangelegd of binnen 6 maanden aangelegd zal zijn. Zonder deze riolering is het immers onmogelijk om woonboten aan te sluiten en zo het lozen op het oppervlaktewater te staken! Zodra bekend is wanneer er aan de kade of oever wordt gewerkt, ontvangen woonbootbewoners een schriftelijke uitnodiging voor een voorlichtingsbijeenkomst.

Deze werkwijze is in 2008 gestart, mede op verzoek van woonbootbewoners. Echter, tijden en wensen kunnen veranderen. Projectbureau Schoonschip ontvangt de laatste tijd regelmatig het verzoek om de voorlichting al te starten voorafgaand aan het realiseren van de riolering op de kade. Uiteraard komen wij graag aan de wensen van woonbootbewoners tegemoet; daarom onderzoeken wij momenteel of het vanaf het najaar 2012 mogelijk is om de voorlichting anders in te richten. Wij houden u op de hoogte van de uitkomst op onze website en in de digitale nieuwsbrief.

Aansluitpunt bepalen

U wordt in de brief van Waternet of de gemeente gevraagd aan te geven waar u de rioolaansluiting op de vaste wal bij voorkeur wilt hebben. Wij kunnen ons voorstellen dat dit een lastige vraag is, zeker als u zich niet heeft verdiept in riolering, pompinstallaties en walslangen. Vandaar dat wij u graag een handje helpen met enkele richtlijnen:

  • Rioolaansluiting op de vaste wal bij voorkeur zo dicht mogelijk bij plek waar de pompinstallatie aan boord geplaatst zal worden.
  • Pompinstallatie wordt meestal in de buurt van het toilet geplaatst.

Aansluiting schematisch

 

terug