Documentatie

Berekening pompcapaciteit

Tijdens voorlichtingsbijeenkomsten krijgt Projectbureau Schoonschip regelmatig vragen van woonbootbewoners in de buitengebieden welke pompcapaciteit zij moeten hebben om het afvalwater vanuit de woonboot te kunnen verpompen naar de riolering op de vaste wal. In de buitengebieden - waar nog geen riolering aanwezig is - wordt een 'hoofdleiding' aangelegd, waarop de woonboten individueel kunnen aansluiten. Deze hoofdleiding heeft een (buiten)diameter van rond 90 mm, en per tuin/ligplaats een aftakking met een (buiten)diameter van rond 63 mm. In deze aftakking wordt een walaansluitput geplaatst met daarin aangebracht een afsluiter en een keerklep. Deze put is aan de kant van de tuin (c.q. in de tuin) geplaatst of, als dat niet kan, zo dicht mogelijk bij de ligplaats.

Het afvalwater dient in het buitengebied in een aantal gevallen over grotere afstanden dan gebruikelijk verpompt te worden. Daarbij rijst de vraag of woonbootbewoners kunnen volstaan met een pomp met een vrije doorlaat of dat een pomp met een vermaler vereist is. En als een pomp met een vrije doorlaat op zich mogelijk is, is het de vraag welke capaciteit deze pomp moet hebben om het water soms over een paar honderd meters te kunnen verpompen.

Zie ook veelgestelde vragen voor het verschil tussen een pomp met een vrije doorlaat en een pomp met een vermaler.

Deze vraag is expliciet aan de orde gekomen tijdens de voorlichting aan bewoners van het Vredenhofpad en Zijkanaal H. De afstanden die hier overbrugd moeten worden zijn ruim 400 meter voor woonboten aan het Vredenhofpad en ca. 600 meter voor woonboten in Zijkanaal H.

 

Afvoer van afvalwater vanuit woonboten

In het Programma van Eisen wordt aangegeven dat pompen met een vrije doorlaat met een gesloten persdruk tussen 0,8 en 2 bar geschikt zijn om het afvalwater vanuit de woonboot te pompen. Afhankelijk van de te overbruggen afstand en de opvoerhoogte dient berekend te worden welke persdruk vereist is. Gelet op de afstanden die een aantal bewoners aan het Vredenhofpad en Zijkanaal H moeten overbruggen, kan echter niet volstaan worden met een pomp met een te lage persdruk.

Welke pomp is geschikt?

Uit berekeningen van Waternet, Homa Pomptechniek en KSB blijkt een te overbruggen afstand van 400 tot 600 meter geen probleem te zijn voor pompen met een vrije doorlaat, met een gesloten persdruk van ca. 1,2 / 1,3 bar. De bewoners die het verst van de 'hoofdleiding' af liggen, wordt in overweging gegeven een pomp met een iets hogere persdruk van bijvoorbeeld 1,6 tot 2,0 bar aan te schaffen. Bij de keuze van merk en type pomp dienen bewoners er dus wel op te letten dat niet een pomp gekozen wordt met een lagere persdruk.

 

Enkele suggesties:

1. Homa Sanistar 105 W (met vrije doorlaat) en persdruk van 1,3 bar

Bij een capaciteit van:12,7 m3/h

Rekening houdend met een opvoerhoogte van 1,50 m.

En verlies in appendages en leiding van rond 63 mm (totaal 15 m) en rond 90 mm (totaal 600 m)

Totaal verlies in meter: 8,2

Klik hier voor meer informatie

 

2. KSB Mini Compacta U2.100 (met vrije doorlaat) en persdruk van 1,6 bar

Bij een capaciteit van: 12 m3/h

Op te bouwen druk (opvoerhoogte) van totaal 9,30.

Rekening houdend met een opvoerhoogte van 2 m.

En verlies in appendages en leiding van rond 63 mm (totaal 15 m) en rond 90 mm (totaal 600 m).

Totaal verlies in meter: 9,35

Klik hier voor meer informatie

 

De contactgegevens van Homa en KSB vindt u in de lijst van leveranciers en installateurs