Schoonschip

Beheergebieden

Het beheergebied van het Waterschap Amstel, Gooi en Vecht bestrijkt een oppervlakte van 700 km2, verspreid over 27 gemeenten. AGV is als kwaliteitsbeheerder verantwoordelijk voor de dijken, de waterwegen en de kwaliteit van het oppervlaktewater in dit gebied. De uitvoerende taken van AGV worden verricht door Waternet. Het kaartje hieronder laat het beheergebied van AGV zien.

 

Beheergebied AGV

Het beheergebied van AGV, verspreid over 27 gemeenten.


Niet alle gemeenten of wateren vallen volledig onder het beheer van AGV. Zo vallen bijvoorbeeld het IJ en het Amsterdam-Rijnkanaal onder Rijkswaterstaat. De werkzaamheden in dit gebied worden uitgevoerd door de Dienst Noord-Holland. RWS Noord-Holland is, evenals AGV, waterkwaliteitsbeheerder in haar beheergebied, dat op het volgende kaartje wordt weergegeven.

 

Beheergebied RWS

Het beheergebied van RWS.