Nieuws

Nieuwsarchief

Op deze pagina vindt u nieuwsberichten en -artikelen die in het verleden op deze website zijn geplaatst. Op deze manier kunt u nog eens nalezen wat er de afgelopen periode heeft plaatsgevonden in het kader van Projectbureau Schoonschip.

Iedereen een woonboot (Uit: Volkskrant van 8 oktober 2016)

Klimaatverandering? Relatiecrisis? In een woonboot doorsta je elke storm.

Lees meer...

Amsterdam City Swim 2015 (september 2015)

We hebben er de afgelopen jaren op de website van Projectbureau Schoonschip al vaker bij stil gestaan: de Amsterdam City Swim, een jaarlijks zwemevenement door de Amsterdamse grachten om geld in te zamelen voor onderzoek naar de dodelijke spierziekte ALS. Ook in 2015 vond dit evenement plaats.

Lees meer...

Planning voorlichting 2015 is bekend (februari 2015)

Projectbureau Schoonschip is bij haar werkzaamheden afhankelijk van de betrokken gemeenten en rioolbeheerders en start pas met voorlichtingsbijeenkomsten, wanneer er zekerheid bestaat over het moment waarop de riolering langs de oevers of de kades ook daadwerkelijk is of binnen aanzienlijke termijn wordt aangelegd. Zonder deze riolering is het immers onmogelijk om woonboten aan te sluiten en zo het lozen op het oppervlaktewater te staken.

Lees meer...

Van 1 naar 1000 en door naar 2000 (januari 2015)

Medio 2007 besloten AGV en RWS Noord-Holland een samenwerkingsverband aan te gaan met als doel het lozen van huishoudelijk afvalwater vanuit woonboten in oppervlaktewaterlichamen in en om Amsterdam te beëindigen door aansluiting op de riolering mogelijk te maken. Aangezien beide partijen op dat moment nog geen ervaring hadden met een directe samenwerking, is besloten om te starten met een pilotproject.

Ruim een jaar later, op maandag 15 december 2008, werd in Café l’Affiche, op de hoek van de Jacob van Lennepstraat en de Da Costakade de allereerste aansluiting gevierd. Bestuurders van AGV en stadsdeel Oud-West hieven samen met Projectbureau Schoonschip en een aantal woonbootbewoners het glas op deze primeur. 

Klik hier voor het volledige verslag

Woonbootbewoners en Projectbureau Schoonschip hebben sinds de eerste aansluiting niet stilgezeten. Binnen vier jaar – de pilot was inmiddels omgedoopt tot een volwaardig project - had meer dan de helft van de woonbootbewoners in en om Amsterdam een voorlichtingsbijeenkomst van Schoonschip bijgewoond en werd op 30 augustus 2012 de duizendste aansluiting gevierd. Zie ook ons nieuwsarchief voor meer informatie over deze mijlpaal.

En ook na de duizendste aansluiting verliep het project voorspoedig. Doordat hard is gewerkt aan het realiseren van nieuwe aansluitpunten, kon al vrij snel na de duizendste aansluiting afgelopen november aan de Appelweg in Amsterdam-Noord de tweeduizendste aansluiting worden gevierd.

Smakelijk nieuws 

Nu, nog geen twee maanden later, zijn er van de ca. 3050 woonboten in het projectgebied al 2700 voorgelicht. Ook zij beschikken inmiddels of binnenkort over een eigen aansluitpunt. Daarmee komt ook de drieduizendste aansluiting in zicht! Bij de start van het project in 2007 is uitgegaan van ca. 3050 aan te sluiten woonboten. Aangezien het project in principe loopt tot medio juni 2017, kunnen we stellen dat we goed op schema liggen en zijn begonnen aan de laatste loodjes.

Werkzaamheden Landsmeerderdijk binnenkort weer hervat (juli 2014)

Vanwege voorschriften in de Watervergunning, die benodigd was om de werkzaamheden aan de Landsmeerderdijk uit te kunnen voeren (afgegeven door het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier) mochten er gedurende de periode tussen 15 oktober en 15 april jl. geen werkzaamheden plaatsvinden in de dijk. Zodoende was Waternet genoodzaakt de werkzaamheden uit te stellen. Waternet zal zeer binnenkort deze werkzaamheden weer opstarten, omdat er maar in een kort tijdsbestek gewerkt kan worden. De bewoners aan de Landsmeerderdijk zijn hierover door Waternet per brief geinformeerd.

Klik hier om de brief te downloaden.

Vijfde papieren nieuwsbrief is uit! (maart 2013)

Deze maand hebben sommige woonbootbewoners in het projectgebied weer post gekregen van Projectbureau Schoonschip. Het betrof de vijfde papieren nieuwsbrief van het Projectbureau. In deze nieuwsbrief leest u alles over de stand van zaken, de planning voor 2013, 400 jaar Amsterdamse grachten, een interview met handhavers van Waternet en het tijdig aanvragen van uitstel.

Heeft u de nieuwsbrief niet ontvangen? Of wilt u hem digitaal nalezen?

Klik hier om de nieuwsbrief te downloaden.

Aanleg riolering Zijkanaal H (oktober 2012)

Tijdens de voorlichting van het Projectbureau Schoonschip op 19 september jl. zijn door de aanwezige bewoners veel vragen gesteld over de aanleg van de riolering. Vanuit het Projectbureau is toegezegd deze vragen en opmerkingen voor te leggen aan Waternet die namens de gemeente/stadsdeel verantwoordelijk is voor de aanleg van de riolering.

Lees meer...

Duizend woonboten aangesloten op riolering

Persbericht Waternet en RWS, 31 augustus 2012

Op donderdag 30 augustus vierden Waterschap Amstel, Gooi en Vecht en Rijkswaterstaat dat er in hun wateren 1000 woonboten zijn aangesloten op het riool. Een belangrijke mijlpaal met het oog op de waterkwaliteit. Want door deze aansluitingen vermindert het lozen van huishoudelijk afvalwater op het oppervlaktewater, waardoor de waterkwaliteit verbetert.

Manfred van der Heijde, dagelijks bestuurder van Waterschap Amstel, Gooi en Vecht, was samen met Thea de Vries, Rijkswaterstaat Noord-Holland, aanwezig bij dit feestelijke moment. Zij feliciteerden mevrouw Van der Spek, de bewoonster van de betreffende boot. De Vries en Van der Heijde: “Schoon oppervlaktewater is van levensbelang. We willen dat het water steeds schoner wordt. Woonboten aansluiten op het riool draagt daar aan bij.”

 

Duizendste aansluiting web

Waterschap Amstel, Gooi en Vecht en Rijkswaterstaat Noord-Holland vieren met betrokkenen en woonbootbewoners de 1000e woonbootaansluiting op het riool. Middenvoor (met bloemen) mevrouw Van der Spek. Links daarvan Thea de Vries, Rijkswaterstaat Noord-Holland en Manfred van der Heijde, Waterschap Amstel, Gooi en Vecht.  

Klik hier voor een fotoimpressie van de feestelijke bijeenkomst.

 

De vierde papieren nieuwsbrief is uit (april 2012)

Eind vorige maand hebben alle woonbootbewoners in en om Amsterdam weer post gekregen van Projectbureau Schoonschip. Het betrof de vierde papieren nieuwsbrief van het Projectbureau. In deze nieuwsbrief leest u alles over de stand van zaken begin 2012, de planning voor 2012, hoe om te gaan met strenge vorst zoals afgelopen winter en het tijdig aanvragen van uitstel voor het aansluiten van uw boordvoorziening op de riolering.

Klik hier om de nieuwsbrief te downloaden.

 

Planning Kinkerbuurt (maart 2012)

Tijdens de voorlichtingsbijeenkomst voor woonbootbewoners van de Kinkerbuurt afgelopen 21 maart hebben bewoners gevraagd naar de planning per adres/kade binnen het plangebied. Projectbureau Schoonschip heeft naar aanleiding hiervan bij Waternet de planning opgevraagd.

Waternet heeft de volgende planning (onder voorbehoud) doorgegeven:

  • Van Lennepkade 520 en 522: week 15
  • Van Lennepkade 516 en 518: week 21
  • Van Lennepkade rest week 10 t/m 12
  • Bilderdijkkade: week 13 t/m 15
  • Hugo de Grootkade: week 16 en 17
  • Da Costakade: week 18 t/m 25

Nieuwendammerdijk (januari 2012)

Woensdag 25 januari zijn de gemalen voor de riolering in de Nieuwendammerdijk in Amsterdam-Noord aangezet. Dit betekent dat de woonbootbewoners in dit gebied hun woonboot nu ook daadwerkelijk op de riolering aan kunnen sluiten. Controleer - voordat u uw woonboot aansluit - of de afsluiter in de aansluitput bij uw boot open staat. Is dit niet het geval, dan dient u dit te regelen via de rayonbeheerder van Waternet of via uw installateur.

 

Kerstgroet (december 2011)

Via deze weg brengen de medewerkers van Projectbureau Schoonschip u de beste wensen voor de Feestdagen.

Klik hier om naar de kerstgroet te gaan

 

Vraag tijdig uitstel aan (november 2011)

Projectbureau Schoonschip ontvangt de laatste tijd veel telefoontjes van woonbootbewoners die druk bezig zijn met de aanleg van de boordinstallatie of deze besteld hebben, maar niet precies weten of ze de aangegeven aansluitdatum gaan halen. Voorziet u als bewoner dat u deze datum niet haalt, dan wordt u aangeraden zo spoedig mogelijk hierover contact op te nemen met de afdeling Handhaving van AGV/Waternet of Rijkswaterstaat.

 

AGV/Waternet

Waternet, afdeling Handhaving

t.a.v. mevr. M. Daling

Postbus 94370

1090 GJ Amsterdam

marianne.daling@waternet.nl

 

Rijkswaterstaat

Rijkswaterstaat, afdeling Handhaving

t.a.v. dhr. A. Post

Postbus 3119

2001 DC Haarlem

aad.post@rws.nl

 

Projectbureau Schoonschip in het NOS journaal (juli 2011)

Het gaat goed met de kwaliteit van het Amsterdamse grachtenwater. Zo goed zelfs, dat het niet meer nodig is om de grachten te spoelen. Waterbeheerder Waternet houdt sinds kort de kwaliteit van het water in de gaten met speciale meetapparatuur. Een primeur, die ook door het NOS journaal niet onopgemerkt bleef.

Klik hier om naar het filmpje te gaan 

 

Ongezuiverde lozing in Westerschelde (juni 2011)

Vrijdagochtend 28 mei ontstond in Bath een breuk in de persleiding naar de rioolwaterzuiveringsinstallatie. Vanwege deze breuk werd de installatie tijdelijk stilgelegd en werd ongezuiverd rioolwater van diverse plaatsen in West-Brabant in de Westerschelde geloosd; hierdoor liep er ieder uur ruim drie miljoen liter rioolwater de Westerschelde in. Dit veroorzaakte een grote zwarte vlek in het water en stankoverlast voor omwonenden.

De breuk in de leiding naar de rioolwaterzuiveringsinstallatie werd zaterdagavond gedicht met beton, maar moest eerst worden getest. Sinds zondagmiddag loopt er geen nieuw rioolwater meer de Westerschelde in en is de rioolwaterzuiveringsinstallatie weer in werking gesteld.

Klik hier voor de uitzending van het NOS journaal

 

Bouwval gezocht (april 2011)

In aflevering 7 van 'Bouwval gezocht' (woensdag 20 april 2011) gaat RTL4 op bezoek bij Mirjam. Zij heeft voor 350.000 euro een vervallen woonark op de Amstel gekocht en wil hier een Bed & Breakfast van maken. Of dit gaat lukken, daar heeft de aannemer een hard hoofd in. Mirjam wordt namelijk niet alleen geconfronteerd met het aansluiten van de woonark op de riolering (een 'campingpotje' doet tijdelijk dienst als toilet voor Mirjam en de klussers), maar ook met houtworm en lekkage. Om nog maar niet te spreken over de zwervers die nieuwsgierig een kijkje komen nemen...

Bekijk hier de aflevering van Bouwval gezocht

 

Verhuisbericht (februari 2011)

Projectbureau Schoonschip is verhuisd. Vanaf 14 februari 2011 vindt het Projectbureau niet langer onderdak bij Rijkswaterstaat Noord-Holland, maar bij het hoofdkantoor van Waternet. Voor het nieuwe adres verwijzen wij u graag naar onze contactpagina.

De komende periode worden de diverse documenten, zoals het schouwrapport en het Programma van Eisen, overeenkomstig aangepast. Het telefoonnummer en het e-mailadres van het Projectbureau blijven ongewijzigd.

 

De derde papieren nieuwsbrief van Projectbureau Schoonschip is uit (februari 2011)

Begin deze maand hebben alle woonbootbewoners in en om Amsterdam weer post gekregen van Projectbureau Schoonschip. Het betrof de derde papieren nieuwsbrief van het Projectbureau. In deze nieuwsbrief leest u alles over de stand van zaken begin 2011, de planning voor 2011, het kiezen van een geschikte pompinstallatie en installateur, informatie over de waterkwaliteit en de gewijzigde subsidieregeling. 

Heeft u de nieuwsbrief niet ontvangen, of wilt u de nieuwsbrief nog eens rustig (online) nalezen? U kunt de nieuwsbrief downloaden via de volgende link: Nieuwsbrief nr. 3, februari 2011

 

Mededeling voor bewoners aan het Zeeburgerpad (december 2010)

Tijdens de drukbezochte informatieavond van 8 december 2010 hebben twee bewoners (Eric Lorenz, Zeeburgerpad 194 en Machiel Willemsen, Zeeburgerpad 193) verteld dat zij een inventarisatie willen maken van bedrijven die pompinstallaties aanbieden. Zij willen ook nagaan in hoeverre bij gezamenlijke aankoop van deze pompen een lagere aanschaf- en onderhoudsprijs bedongen kan worden.

Indien u interesse heeft in de uitkomst van deze inventarisatie, kunt u een e-mail sturen naar: zpadpompen@gmail.com. Eric en Machiel hebben ook een website opgezet, waarop zij informatie over pompinstallaties, aanbieders en prijzen zullen plaatsen.

Eric is bereikbaar onder 06-24287258 en Machiel onder 06-51701412.

 

Planning aangepast (oktober 2010)

Projectbureau Schoonschip is bij haar werkzaamheden afhankelijk van de betrokken gemeenten en rioolbeheerders en komt pas in actie wanneer er zekerheid bestaat over het moment waarop de riolering langs de oevers of de kades ook daadwerkelijk wordt aangelegd. Zonder deze riolering is het immers onmogelijk om woonboten aan te sluiten en zo het lozen op het oppervlaktewater te staken!

Een en ander heeft ertoe geleid dat de planning voor 2010, zoals deze eerder op de website stond vermeld, is aangepast. Voor de nieuwe planning klik hier

 

Zwemmen kan vandaag de dag bijna overal (juli 2010)

Het is eindelijk zomer! Hoogste tijd om te genieten van een welverdiende vakantie of - voor degenen die door moeten werken - van zonnige weekenden op het terras van uw woonboot. Misschien neemt u zelfs wel een verkoelende duik in het water. Want, zoals de Volkskrant van 7 juli 2010 stelt... Zwemmen kan vandaag de dag bijna overal.

Lees meer...

 

Standaardpresentatie nu ook online (juni 2010)

De standaardpresentatie die tijdens de informatiebijeenkomsten voor woonbootbewoners wordt getoond, is voortaan ook op deze website na te lezen. Bewoners geven aan het op prijs te stellen om thuis de informatie nog eens rustig door te nemen.

Lees meer...

 

De tweede papieren nieuwsbrief van Projectbureau Schoonschip is uit (januari 2010)

Donderdag 8 januari jl. is de tweede papieren nieuwsbrief van Projectbureau Schoonschip naar alle betrokken woonbootbewoners in Amsterdam en de buitengebieden verstuurd. In deze nieuwsbrief wordt onder meer aandacht besteed aan de stand van zaken, het handhavingstraject, de fotoactie en de tegeltjesactie. U kunt de papieren nieuwsbrief ook in PDF-formaat nalezen via de website.

Lees meer...

 

Waterwet in werking getreden! (december 2009)

De nieuwe Waterwet is 22 december 2009 in werking getreden. Deze wet regelt het beheer van oppervlaktewater en grondwater, en verbetert ook de samenhang tussen waterbeleid en ruimtelijke ordening.

Lees meer...

 

Kerstgroet (december 2009)

Projectbureau Schoonschip wenst iedereen die betrokken is bij het aansluiten van de woonboten in en om Amsterdam - woonbootbewoners, leveranciers en installateurs, gemeenten en waterschappen - fijne feestdagen en een wonderschoon 2010!

Lees meer...

 

Het eerste nummer van Schoonschip E-Nieuws is uit! (april 2009)

Schoonschip E-Nieuws is de digitale nieuwsbrief van Projectbureau Schoonschip, waarmee wij u op de hoogte houden van alle ontwikkelingen en nieuwsfeiten over de aansluiting van woonboten op de riolering in Amsterdam en de buitengebieden.

Lees meer... 

 

Rioolaansluiting geeft goed gevoel (december 2008)

De eerste woonboten uit het pilotgebied zijn inmiddels succesvol aangesloten op de riolering. Een primeur!

Lees meer... 

 

Bijna 20 jaar probleemloos pompen! (september 2008)

‘Iedereen vond het wel best’, aldus Dave Schmalz, één van de woonbootbewoners van het IJsbaandpad in Amsterdam-Zuid. Hij doelt op de rioolaansluiting die de 140 boten kregen in 1989.

Lees meer... 

 

Bijeenkomst Projectbureau Schoonschip druk bezocht door woonbootbewoners (juni 2008)

Bijna 100 woonbootbewoners uit Oud-West, Westerpark en Zeeburg, bezochten op 23 en 24 juni jl. de tweede bijeenkomst over het te volgen traject om hun woonboten op de Amsterdamse riolering aan te sluiten.

Lees meer...