Traject

Algemeen

Projectbureau Schoonschip ondersteunt woonbootbewoners tijdens het gehele traject van aansluiting op de riolering. In grote lijnen kan dit traject in drie fasen worden onderverdeeld:

Het gehele traject - van de eerste voorlichtingsavond tot de daadwerkelijke aansluiting op de riolering - neemt ongeveer 15 maanden in beslag. Projectbureau Schoonschip is bij haar werkzaamheden afhankelijk van de betrokken gemeenten en rioolbeheerders en komt pas in actie wanneer het vrijwel zeker is dat binnen enkele maanden de riolering langs de oevers of de kades ook daadwerkelijk wordt aangelegd. Zonder deze riolering is het immers onmogelijk om woonboten aan te sluiten en zo het lozen op het oppervlaktewater te staken! De werkzaamheden aan het riool worden zoveel mogelijk gecombineerd met de werkzaamheden aan de weg of oever en kademuur om (onnodige) overlast voor de bewoners te beperken.