Subsidie

Algemeen

Het aanschaffen van een pompinstallatie en de aansluiting hiervan op de riolering brengt kosten met zich mee. Om woonbootbewoners te stimuleren hun woonboot toch aan te sluiten, hebben RWS Noord-Holland en AGV besloten om subsidie te verstrekken voor een deel van deze kosten. Dit besluit houdt mede verband met het feit dat de kosten voor de aansluiting bij een woonboot door de specifieke situatie in het algemeen hoger zijn dan de kosten voor een gemiddelde huisaansluiting op de vaste wal. Door de subsidieregeling worden woonbootbewoners tegemoet gekomen in deze hogere kosten. De subsidieregeling van AGV kent een maximum subsidiebedrag van € 1.250 per woonboot, de regeling van RWS een maximum van € 2.000 per woonboot. De subsidiabele kosten worden in de beide regelingen duidelijk aangegeven; de regeling van RWS vermeldt bovendien afzonderlijke bedragen per kostenpost.


Of u in aanmerking komt voor de subsidieregeling van RWS of voor de subsidieregeling van AGV is afhankelijk van uw ligplaats en het bijbehorende beheergebied. Beide subsidieregelingen gaan uit van een gelegaliseerde ligplaats. Bij twijfel over uw beheergebied kunt u contact opnemen met Projectbureau Schoonschip.

Zowel RWS als AGV hebben een aparte afdeling die belast is met de uitvoering van de subsidieregeling. Hier kunt u terecht met meer specifieke vragen over subsidie.