Nieuws

SenterNovem wordt Agentschap NL

SenterNovem, de organisatie die voor Rijkswaterstaat de subsidieregeling uitvoert, is afgelopen januari opgegaan in de nieuwe overheidsorganisatie Agentschap NL. Agentschap NL zorgt ervoor dat overheidsbeleid snel, goed en effectief wordt gerealiseerd: door heldere aanspreekpunten, hoogwaardige dienstverlening, gedegen advies en ondersteuning. Een gezamenlijke focus, met één klantendesk, samenhangende programma's, beter op elkaar afgestemde financieringsproducten en heldere, korte procedures draagt hieraan bij.

Voor meer informatie over Agentschap NL kunt u de website raadplegen.

Voor het aanvragen van subsidie kunt u nog terecht op de oude website van SenterNovem. Deze website wordt in de loop van 2010 aangepast aan de huisstijl van Agentschap NL. Het telefoonnummer van de Helpdesk is wel gewijzigd. U kunt voortaan terecht bij de Helpdesk van Agentschap NL: 088-602 34 00.

terug