Documentatie

Aansluitpunt bepalen

U heeft een brief van Waternet of de gemeente ontvangen over de aanleg van riolering op de kade of oever bij uw woonboot. U wordt gevraagd om een voorkeur uit te spreken voor de plaats van de rioolaansluiting op de vaste wal. Wat moet u doen?

Aanleg van de riolering

De aanleg van de riolering is een taak van de gemeente. U wordt in dit stadium alleen gevraagd om een voorkeur uit te spreken voor de plaats van rioolaansluiting op de vaste wal. Dit betekent echter nog niet dat u ook direct op de riolering moet aansluiten. Hiervoor wordt namelijk een ander traject opgestart door Projectbureau Schoonschip.

Projectbureau Schoonschip

Projectbureau Schoonschip is bij haar werkzaamheden afhankelijk van de betrokken gemeenten en rioolbeheerders en start pas met voorlichtingsbijeenkomsten wanneer er zekerheid bestaat over het moment waarop de riolering langs de oevers of de kades ook daadwerkelijk wordt aangelegd. Zonder deze riolering is het immers onmogelijk om woonboten aan te sluiten en zo het lozen op het oppervlaktewater te staken! Zodra bekend is wanneer er aan uw kade of oever wordt gewerkt, ontvangt u een schriftelijke uitnodiging voor een voorlichtingsbijeenkomst.

Aansluitpunt bepalen

U wordt in de brief van Waternet of de gemeente gevraagd aan te geven waar u de rioolaansluiting op de vaste wal bij voorkeur wilt hebben. Wij kunnen ons voorstellen dat dit een lastige vraag is, zeker als u zich nog niet hebt verdiept in riolering, pompinstallaties en walslangen. Vandaar dat wij u graag een handje helpen met enkele richtlijnen:

  • Rioolaansluiting op de vaste wal bij voorkeur zo dicht mogelijk bij plek waar de pompinstallatie aan boord geplaatst zal worden.
  • Pompinstallatie wordt meestal in de buurt van het toilet geplaatst.

Klik hier voor een schematisch overzicht.